07 juni 2021

Minister Slob in gesprek met drie regio’s

Minister Slob in gesprek met drie regio’s

20 mei 2021 heeft minister Slob gesproken met drie STO-regio’s. In een digitale ontmoeting vertelde de minister dat hij diezelfde week zijn handtekening had gezet onder een wijziging van de subsidieregeling, waardoor:

  • De voortgangsrapportage op 1 november 2021 ingediend moet worden (was 1 oktober).
  • De einddatum van de transitiefase verschoven is naar 1 augustus 2024 (was 31 december 2023).
  • Dat de eindrapportage ingediend moet worden op 31 december 2024.

Ook gaf minister Slob nog eens nadrukkelijk aan dat Sterk Techniekonderwijs geen voorbijgaand project is, maar dat er structureel geld is toegezegd, ook na 2023. In 2022 horen scholen hoe de 100 miljoen op jaarbasis verdeeld wordt.

De wijzigingen zijn via een brief aan de scholen bekend gemaakt.