05 juli 2021

Minister Slob geeft meer tijd voor uitvoering STO-projecten

Subsidieregeling voor Sterk Techniekonderwijs aangepast

De subsidieregeling voor het Sterk Techniekonderwijs (STO) is aangepast om scholen meer tijd te geven voor het uitvoeren van hun plannen. Minister Slob heeft deze aanpassingen onlangs aangekondigd in een digitale ontmoeting met drie STO-regio’s. Hij toonde begrip voor het feit dat door Corona sommige projecten op een lager pitje zijn komen te staan of helemaal zijn stilgevallen.

Concreet betekenen de aanpassingen dat:

  • De datum voor het indienen van de voortgangsrapportage verschuift van 1 oktober naar 1 november 2021;
  • De einddatum van de transitiefase verschuift van 31 december 2023 naar 1 augustus 2024;
  • De eindrapportage ingediend moet worden op 31 december 2024.

Minister Slob heeft in het gesprek ook benadrukt dat Sterk Techniekonderwijs geen voorbijgaand project is, maar dat er structureel geld beschikbaar is voor het technisch vmbo. In de loop van 2022 moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling van de structurele middelen.

Wijziging van de subsidieregeling