30 september 2021

Mijlpalen voor plannen én monitoren van STO-activiteiten

Mijlpalen voor plannen én monitoren van STO-activiteiten

Voor 1 november 2021 moeten alle STO-regio’s rapporteren over hun voortgang. Naast de voortgangsrapportage wordt ook gevraagd een gedetailleerde invulling van de activiteitenplanning voor de resterende subsidieperiode tot 31 juli 2024 in te dienen*. Om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes en eventuele aanpassingen in het activiteitenplan, kunt u de activiteiten in het regioplan vertalen naar een mijlpalenplan. Een mijlpalenplan kan ook gebruikt worden om de voortgang van uw activiteiten te monitoren. In deze handreiking leest u op hoofdlijnen welke stappen er genomen kunnen worden om mijlpalenplan op te stellen, of deze te actualiseren.

*Let op! In een eerdere versie van het format voortgangsrapportage stond 31 december 2023 genoemd als einddatum van de huidige subsidieperiode. Dit is aangepast naar aanleiding van de brief van minister Slob over Corona en Sterk Techniekonderwijs.