10 september 2023

Meld u alvast aan voor de landelijke dag Sterk Techniekonderwijs

Op weg naar future-proof techniekonderwijs

Op donderdag 16 november 2023 vindt in het Evoluon in Eindhoven de landelijke dag van Sterk Techniekonderwijs plaats. Op deze dag komen penvoerders, programmaleiders, (deel)projectleiders, schoolleiders, docenten en bedrijven van de 78 regio’s bij elkaar om ervaringen en kennis te delen en vooruit te blikken op de planvorming voor de nieuwe periode van STO 2025-2029. Het thema van de dag is: een toekomstbestendig STO!

Datum en locatie

Donderdag 16 november 2023
12:00 tot 17:00 uur
Evoluon: Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven

Programma landelijke dag

 • 12.00-12.45: Lunch & welkomstwoord door Jan van Nierop, aankondiging van de prijsvraag.
 • 12.45-13.45: Bezoek van de expositie Retrofuture: Make yourself future-proof. Inspiratie opdoen voor de nieuwe STO-plannen.
 • 13.45- 14.15: Plenair programma, met onder andere: terugblikken op de successen van STO en keynote door Koert van Mensvoort: kunstenaar, technoloog en filosoof. Hij neemt ons mee in de next nature filosofie.
 • 14.15-14.30: Wisselen van zaal en koffie/thee moment.
 • 14.30-15.45: Werksessie Voortbouwen 2025-2029: samen met STO-regio’s ervaringen uitwisselingen, inspiratie opdoen en plannen bedenken voor 2025-2029. U kunt een keuze maken uit 10 verschillende thema’s.
 • 15.45-16.00: Wisselen van zaal en koffie/thee moment.
 • 16.00-16.30: Plenaire afsluiting met: toelichting vervolgproces STO: het ministerie van OCW geeft een update over het proces rondom de vervolgregeling van STO en muzikale afsluiting en bekendmaking van de winnaars van de prijsvraag.
 • Vanaf 16.30: Borrel

Expositie Retrofuture

Laat je meevoeren naar de toekomst van gisteren met RetroFuture. Een verbazingwekkende tentoonstelling over de eeuwige toekomstdromen van de mensheid. RetroFuture verkent hoe we in het verleden naar de toekomst keken en wat nu onze verwachtingen van de toekomst zijn.

Keynote door Koert van Mensvoort

Een supermarkt waarin technologieën van morgen te koop zijn, een datafontein waarin wisselkoersen verbonden zijn aan water of een kookboek dat vlees van de toekomst verkend. Een greep uit projecten waar dr. Ir. Koert van Mensvoort als kunstenaar, technoloog en filosoof aan werkt. Via zijn Next Nature filosofie, die draait om het idee dat onze technologische omgeving zo complex, alomtegenwoordig, intiem en autonoom wordt dat we deze als een natuur op zichzelf gaan ervaren, probeert Van Mensvoort onze co-evolutionaire relatie met technologie beter te begrijpen. En wil hij een pad naar de toekomst uitstippelen dat zowel bevredigend is voor de mensheid als voor onze planeet als geheel.

Werksessie Voortbouwen 2025-2029

Tijdens de werksessie Voortbouwen 2025-2029 gaan themagroepen gericht aan de slag met de plannen voor de nieuwe STO-periode van 2025-2029. In iedere themagroep wordt gestart met een praktijkvoorbeeld van een STO-regio. Daarna wisselen deelnemers ervaringen, geleerde lessen en succesvolle innovatieve activiteiten uit. Tenslotte denkt u samen na over nieuwe activiteiten of oplossingen voor uitdagingen in uw regio op dit thema. Op deze manier ontwikkelen we gezamenlijk input voor uw plan voor 2025-2029 en maken we STO future-proof.

U kunt uit de volgende thema’s kiezen:

 • Thema 1: Samenwerking met het mbo

  De samenwerking met het mbo is belangrijk voor een goede aansluiting in onderwijs, het opzetten van doorlopende leerroutes en verdiepings- en verbredingsmogelijkheden. Maar hoe geeft u deze samenwerking duurzaam vorm? Welke thema’s vragen meer aandacht en welke vervolgstappen moeten op welk niveau binnen de organisaties genomen worden om de samenwerking future-proof te maken?

 • Thema 2: Samenwerking met het bedrijfsleven

  Samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel voor Sterk Techniekonderwijs. In bedrijven maken leerlingen kennis met hun mogelijke toekomst, zien ze de meest actuele en innovatieve techniek en ontdekken ze of techniek bij hen past. Samenwerken met het regionaal bedrijfsleven kan op vele manieren, van een bezoekje tot het volgen en afronden van een deel van de opleiding. Welke mogelijkheden passen bij uw regio en hoe maakt u de samenwerking duurzaam? Onderwerpen die bij dit thema aan de orde komen.

 • Thema 3: Samenwerking met het PO

  Eén van de opdrachten van STO is leerlingen te interesseren voor techniek. Dat begint al op jonge leeftijd. Veel STO-regio’s werken actief samen met het primair onderwijs, bijvoorbeeld door het inzetten van leskisten, techlabs en de bijscholing van leraren. In de periode 2025-2029 moet deze samenwerking uitgebreid en geborgd worden. Wat vraagt dit van de partners in de regio en hoe zorg je ervoor dat de samenwerking, ook bij wisseling van personeel, blijft bestaan?

 • Thema 4: Aandacht voor techniek in de niet technische profielen

  Techniek is overal! Niet alleen in technische profielen van het vmbo wordt aandacht besteed aan techniek, ook de profielen Groen, D&P of Z&W kennen technische toepassingen. Eén van de aanbevelingen in de kamerbrief over het vervolg van STO is het geven van aandacht voor techniek in niet-technische profielen. Om zo leerlingen die denken dat ze niets met techniek hebben kennis te laten maken met deze sector. In deze werksessie verkennen we hoe aandacht voor techniek in een niet-technisch profiel vorm gegeven kan worden.

 • Thema 5: Oplossen tekorten onderwijspersoneel

  Met de toenemende tekorten aan leraren merken veel regio’s dat uitvoering van STO in het gedrang komt. Hoe zorgt u ervoor dat enerzijds de dagelijkse lessen gegeven worden, maar tegelijkertijd de leraren ook voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan werkgroepen die plannen van STO tot uitvoering brengen. Welke mogelijkheden zijn er om het personeelsvraagstuk anders te organiseren?

 • Thema 6: Benaderen van nieuwe doelgroepen

  Veel leerlingen en hun ouders, denken in eerste instantie niet aan techniek als ze moeten kiezen voor een vmbo-profiel of een mbo-opleiding. Soms omdat ze een verkeerd beeld van techniek hebben, soms omdat ze denken dat ze niet technisch zijn of moeite hebben met exacte vakken. Ook deze leerlingen willen we bij techniek betrekken. Hoe kan dat op een succesvolle manier, want bekend is dat als leerlingen een keer voor techniek gekozen heeft, zij dat vaak erg leuk vinden en verzekerd zijn van een goede toekomst.

 • Thema 7: Leerlingen van PRO, VSO en ISK

  Talenten voor technisch beroepsonderwijs zijn er niet alleen in het regulier onderwijs. Ook de jongeren van PRO, VSO en in ISK hebben interesse in de technische sector. Steeds meer regio’s betrekken PRO- en VSO-scholen bij hun regionale plannen. Welke mogelijkheden zijn er om samen te werken en op welke manier kunt u deze jongeren het beste bereiken?

 • Thema 8: Het borgen van STO

  Door STO heeft de aandacht voor techniek een enorme stimulans gekregen, maar ervaring leert dat STO nog kwetsbaar is. Wisselingen van personeel betrokken bij STO, maakt soms dat de aandacht voor STO wegvalt en daarmee de behaalde resultaten verdwijnen. Belangrijk is dat resultaten, afspraken en werkwijzen geborgd worden, zodat STO future-proof wordt. Wat komt daarbij kijken en op welke niveaus in de organisatie moeten welke maatregelen genomen worden om STO ook na 2029 structureel voort te laten bestaan.

 • Thema 9: Beeldvorming en LOB

  De groeiende vraag naar technici is al tijden nauwelijks bij te benen. Het is van belang om jongeren te blijven enthousiasmeren voor de techniek. Helaas zijn er nog vaak hardnekkige vooroordelen bij leerlingen en ouders (te moeilijk, vies of minder waardevol dan andere beroepen).  Het is belangrijk om aan jongeren, docenten, ouders en andere betrokken een realistisch, positief en veelzijdig beeld van techniek te laten zien. Hoe werkt u vanuit STO aan de beeldvorming? Hoe is LOB vormgegeven? En welke uitdagingen en kansen zijn er?

 • Thema 10: Maatschappelijke thema’s (energietransitie, duurzaamheid)

  Klimaattransitie, duurzaamheid en digitalisering: zomaar een paar ontwikkelingen die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. En dus ook in het onderwijs een plaats verdienen! Het koppelen van techniek aan maatschappelijke thema’s kan daarnaast bijdragen aan het motiveren van meer jongeren voor de technische sector. Hoe koppelt u het onderwijs aan maatschappelijke thema’s? Welke nieuwe technologieën of ontwikkelingen in het bedrijfsleven zijn hierbij interessant? En welke vervolgstappen kan uw regio nemen?

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.