26 november 2018

Welk onderwijs volgen leerlingen als zij het vmbo verlaten?

Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’

In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken. Tevens wordt nadere informatie gegeven om dit gesprek te faciliteren. Dit betreft de verwantschap van de opleidingen op het vmbo en mbo, het niveau van de doorstroom, en uitval en switch in het eerste jaar op het mbo. De gegevens zijn uit te splitsen naar de leerweg op het vmbo.