25 oktober 2018

Kennisuitwisseling tijdens provinciale bijeenkomst Flevoland

“De basis zit in een goede regionale samenwerking.”

Op 17 oktober 2018 kwamen ruim vijftig mensen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid in het provinciehuis in Lelystad bijeen om het te hebben over de toekomst van het technisch vmbo in Flevoland en de planvorming in het kader van de regeling Sterk Techniekonderwijs.
Gedeputeerde Jan Nico Appelman opende de bijeenkomst: “De basis van een sterk vmbo zit in een goede regionale samenwerking. De provincie Flevoland ondersteunt daarom ook vanuit haar Economische Programma de versterking van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven”. Verder gaf de gedeputeerde aan dat het belangrijk is om samen te werken aan het opheffen van regionale knelpunten en het koppelen van het onderwijs aan maatschappelijke opgaves, zoals de energietransitie en het wonen en werken in de regio.

Marieke van der Post van Bouwend Nederland ging hierop door en moedigde de scholen aan om samenwerking te zoeken met het lokale bedrijfsleven en de opleidingsbedrijven: “Ga maar gewoon eens met elkaar aan tafel”. Zij benoemde dat er Flevoland al een aantal mooie regionale initiatieven zijn, zoals TechPack Flevoland, Toptechniek in Bedrijf en de Regieraad Techniek, waar op voortgeborduurd kan worden.

Workshops
Na een toelichting op de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 en het ondersteuningsaanbod van Sterk Techniekonderwijs waren de aanwezigen aan zet. In workshops konden zij aan de slag met onderwijs- en arbeidsmarktdata of ze konden inspiratie opdoen aan de hand van een initiatief van een andere regio: Woerdens Techniektalent. Projectleider Marlous Birkhoff ging in op hoe het komt dat bedrijven al zo’n lange tijd partner zijn van dit netwerk en hoe het commitment vanuit de lokale overheid georganiseerd is. Ook vertelde ze over hun plannen voor een TechCampus.

In gesprek over de investeringen en subsidies
Vervolgens was het tijd om provincie breed in gesprek te gaan over hoe de investeringen van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. De aanwezigen bogen zich samen met ondersteuners van Sterk Techniekonderwijs in verschillende regiotafels over vragen om de waarde propositie te bepalen (Waarom doen we dit? Welk “cadeau” gaan we aan de regio geven met deze samenwerking?), de begunstigden in kaart te brengen (Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie moet ons plan straks waarde opleveren?) en de impact en het effect te bepalen (Wat zijn zichtbare resultaten die bijdragen aan datgene dat we in de regio willen bereiken?). Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de lijntjes in Flevoland kort zijn en dat er veel ideeën zijn waar de middelen aan besteed kunnen worden.

De input uit de workshops kan door vertegenwoordigers vanuit de regio meegenomen worden om te verwerken in de planvorming. Tijdens de afsluitende borrel op het ontmoetingsplein, waar ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) aanwezig waren, werd druk verder gepraat met (potentiële) samenwerkingspartners.