04 november 2020

Jongeren gezocht

Jongeren met een migratieachtergrond en een technisch profiel

Platform Talent voor Technologie voert de komende periode onderzoek uit naar de keuze voor technische richtingen binnen het onderwijs. De tekorten in verschillende technische sectoren zijn onverminderd hoog. Dit biedt dus veel toekomstperspectief voor jongeren.

Uit instroomanalyses blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond minder vaak voor een technische richting of opleiding kiezen in het vmbo en mbo. Terwijl dit dus juist goede baankansen geeft en het voor de technische sectoren mooi is als de diversiteit toeneemt.

Daarom gaat PTvT graag in gesprek met jongeren met een migratieachtergrond die juist wél hebben gekozen voor een technisch profiel. Wat zijn hun drijfveren en ervaringen; wat vinden zij leuk aan techniek? Deze doelgroep wordt gezien als belangrijke ervaringsdeskundigen. Daarom leren ze graag van hun ervaringen en ideeën.

Interview over techniek-onderwijs

Voor dit onderzoek zijn ze op zoek naar een aantal leerlingen met een migratieachtergrond die willen deelnemen aan een online interview van 60 minuten. Ze krijgen hiervoor een vergoeding van €30,- als bedank voor hun tijd. De gesprekken vinden plaats van 9 tot 20 november. Zou u bijvoorbeeld aan uw mentoren of technische docenten willen vragen of zij leerlingen voor dit onderzoek zouden willen benaderen?

Kort op een rijtje wie ze zoeken

  • Jongeren van Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst (ze zien dat met name jongeren uit deze groepen ondervertegenwoordigd zijn binnen technische profielen). De jongeren komen daar zelf vandaan. Of ze hebben ouders óf grootouders die er zijn geboren.
  • Niveau: vmbo basis en vmbo kader.
  • Zit in de derde of vierde klas.
  • Volgt een van de drie profielen:
    – Produceren, Installeren en Energie (PIE)
    – Mobiliteit en Transport (M&T)
    – Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)