18 maart 2019

Inzichten en tools IBM pilotprogramma: aanscherpen regioplan

Aanscherpen regioplan

Ter ondersteuning en ter inspiratie van de regioplannen zijn de inzichten van het IBM pilotprogramma – waar twee STO regio’s eind 2018 aan mee hebben gedaan – gebundeld in verschillende werkboeken. De werkboeken bevatten theorie over de verschillende onderdelen van het plan, tips voor goed projectmanagement en oefeningen om met elkaar aan de slag te gaan. Deze werkboeken kun je vanaf nu vinden op een nieuwe pagina van de website Sterk Techniekonderwijs.

Op dit moment is uw regio hard aan de slag om voor 1 april een plan in te dienen voor een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod in de regio. Maar daarna gaat het écht beginnen: de plannen gezamenlijk uitvoeren. Een goede voorbereiding in de ‘laatste loodjes’ naar 1 april toe en een verdere uitwerking in de periode na 1 april zijn hiervoor belangrijk. Zo zorgt u ervoor dat het voor u en uw regiopartners bij de start van de uitvoering van het project helder is wat u met elkaar wilt creëren, waarom u dat wilt en wat de planning en rolverdeling is.

De inzichten en oefeningen van het IBM pilotprogramma kunnen uw regio hierbij helpen. Uitgangspunt van de aanpak in de werkboeken is dat u gedurende het proces gezamenlijk zorgdraagt voor het bedenken en uitvoeren van de plannen en dat de samenwerkingspartners zich eigenaar blijven voelen van het plan.