29 oktober 2020

Intervisie voor programmamanagers

Collegiale intervisie

De uitvoering van Sterk Techniekonderwijs in de regio is in volle gang. Programmamanagers lopen hierbij vaak tegen soortgelijke uitdagingen aan als collega’s in andere regio’s. Door middel van collegiale intervisie kunnen ervaringen gedeeld en oplossingsrichtingen verkend worden. Wanneer u met collega’s uit andere regio’s een intervisiegroep wilt starten, kan Sterk Techniekonderwijs u daarbij ondersteunen. Vorm bijvoorbeeld een intervisiegroep met collega-programmamanagers die u misschien al kent uit de training en meld u aan. Het ondersteuningsteam verzorgt de voorbereiding voor u en begeleidt de eerste (digitale) intervisiebijeenkomst om het traject op gang te helpen. Deze eerste stap biedt voldoende handvatten om als intervisiegroep zelf vervolgsessies te organiseren.

De inschrijving is gesloten. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met info@sterktechniekonderwijs.nl.