29 november 2020

Bekijk het webinar: hoe maken we leerlingen enthousiast voor techniek?

Sterk Techniekonderwijs LIVE: andere doelgroepen

Woensdag 25 november is het tweede webinar STO live uitgezonden. Dit keer stond het interesseren van nieuwe doelgroepen voor een technische opleiding en een technisch beroep centraal. Vanuit de innovatieve omgeving van NexTechnician in Amsterdam waren vertegenwoordigers van de VHTO, het Expertisepunt LOB, het Kohnstamm Instituut en de STO-regio Amsterdam te gast. Zij gaven antwoord op de vraag hoe nieuwe doelgroepen (meisjes, jongeren met een migratieachtergrond) geprikkeld kunnen worden om voor een technische opleiding te kiezen. Hun tips:

  • zorg voor aansprekende rolmodellen;
  • informeer en betrek ouders bij het keuzeproces.

Presentaties en webinar