05 mei 2019

Het plan ingediend en nu?

Plannen worden zorgvuldig beoordeeld

Op 1 april waren er 78 regionale plannen binnen bij DUS-I. De afgelopen weken zijn alle plannen getoetst op volledigheid en is aan veel regio’s gevraagd aanvullende informatie aan te leveren.

In de komende periode worden de plannen zorgvuldig beoordeeld:

 • In de eerste commissievergadering worden alle plannen besproken en beoordeeld. De commissie geeft ‘groen’, ‘oranje’ of ‘rood’ licht.
 • Bij een oranje licht krijgen de regio’s nog de kans om aanpassingen te doen. Dit kan op twee manieren afhankelijk van de feedback van de commissie:
  –  Maximaal 15 regio’s krijgen uiterlijk 31 mei 2019 het verzoek hun plan op 5 juni 2019 toe te lichten in de vorm van een pitch voor de commissie. Zie onder voor meer informatie.
  –  Sommige punten van de aanvraag behoeven nog extra uitleg of aanvulling: de regio wordt uitgenodigd deze uiterlijk 12 juni 2019 schriftelijk aan te vullen.
 • Na de vergaderingen en de Pitch-dag adviseert de beoordelingscommissie aan de Minister welke plannen goed zijn en mogen starten. Uiterlijk 1 juli 2019 hoort de regio of het plan is goedgekeurd of dat er een herkansing nodig is.
 • 30 september 2019: uiterlijke indieningsdatum van de plannen die een herkansing nodig hebben.

Doel is en blijft dat op 1 januari 2020 alle regio’s van start kunnen met goedgekeurde plannen.

Uitleg Pitch-dag 5 juni 2019

Op 5 juni aanstaande krijgen maximaal 15 regio’s de kans om hun plan nader toe te lichten. Het gaat dan om de plannen waar de commissie nog vragen over heeft ter verduidelijking of die net een twijfelgeval zijn. De regio’s die het betreft krijgen uiterlijk 31 mei 2019 bericht hierover (de dag na Hemelvaart).

Ondersteuning ter voorbereiding

Om de regio’s die mogen pitchen zo goed mogelijk te helpen is er ondersteuning beschikbaar op de maandag 3 en dinsdag 4 juni 2019. Als u hier gebruik van wilt maken komen de ondersteuners naar uw regio om te helpen met de voorbereiding.

Pitch-dag

Voor het gesprek met de commissie staat maximaal 1 uur. De bespreking begint eerst met een voorstelronde. Daarna krijgt de regio ongeveer 15 minuten de kans om het plan via een pitch toe te lichten. De tijd daarna is gereserveerd voor het beantwoorden van de vragen van de commissie.

Praktische informatie

 • Er mogen maximaal 5 personen per regio meekomen. De regio’s die dit betreft wordt aangeraden met een afvaardiging van de directie/het bestuur, een docent (en eventueel het bedrijfsleven) naar de commissie te gaan en eventuele commerciële schrijvers thuis te laten.
 • De Pitch-dag vindt plaats in het Carlton President Hotel Utrecht, Floraweg 25, 3542 DX Utrecht.
 • U kunt gebruik maken van een projectiescherm, maar dat hoeft niet.
 • Mocht uw regio afzien van de Pitch-dag, mist u een kans om uw plan toe te lichten met een eventuele afwijzing van dien.