21 juni 2023

Het format voor de voortgangsrapportage 2023 is gepubliceerd

Het format voor de voortgangsrapportage 2023 is gepubliceerd

De voortgangsrapportage Sterk Techniekonderwijs moet op uiterlijk 1 oktober 2023 ingediend worden. Deze rapportage gaat over de periode van 1 juli 2021 tot 1 augustus 2023. Na de zomer ontvangen de STO-regio’s een link van DUS-I naar het online formulier. In dat formulier kunt u de voortgangsrapportage toevoegen als PDF of word-document. DUS-I heeft het format voor de voortgangsrapportage gepubliceerd.

Download het format