03 februari 2020

Handreiking projectadministratie is hulpmiddel

Vragen over de handreiking

In december is de handreiking projectadministratie verschenen. Over deze handreiking worden regelmatig vragen gesteld. Hierbij lijkt het soms of regio’s de handreiking zien als een handleiding, een voorschrift. Dat is niet de bedoeling van de handreiking. De handreiking biedt een handvat, een voorbeeld van hoe het kan, maar schrijft niet voor hoe het moet. Als u de financiële verantwoording op een andere manier wilt regelen dan bent u daar vrij in, als u maar kunt verantwoorden waar u de verkregen subsidie aan uitgegeven heeft. Advies is en blijft: maak al bij de start van de transitiefase afspraken met uw accountant over de verantwoording en gebruik daarbij de handreiking als handreiking.