21 februari 2022

Handreiking intervisie

Handreiking Intervisie

In 78 Sterk Techniekonderwijs-regio’s wordt hard gewerkt aan een duurzaam dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Daarbij lopen regio’s en programmamanagers tegen soortgelijke uitdagingen aan. Door middel van collegiale intervisie en eventueel visitatie kunnen ervaringen en oplossingsrichtingen gedeeld en uitgewisseld worden.

Wilt u gezamenlijk aan de slag met intervisie en zoekt u naar ervaringen en oplossingsrichtingen van uw collega’s? Organiseer dan een intervisiebijeenkomst met uw collega-regio’s of binnen de eigen regio. De handreiking intervisie biedt u handvatten om een intervisie te starten en goed vorm te geven.