27 mei 2021

Genomineerden prijsvraag In de Spotlight bekend

Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO? De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen.

Image

Overzicht van alle genomineerde pareltjes van STO

Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO? De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen.

Inzendingen In de Spotlight

 • Busje komt zo - Regio STO Zuid-Oost Brabant

  Het activiteitenplan van STO Zuidoost-Brabant omvat vele projecten waarin leerlingen steeds meer buiten school gaan leren. Daardoor is er steeds meer behoefte aan het organiseren van vervoer van leerlingen naar bedrijven. Om dit te kunnen faciliteren zijn er in de regio in samenwerking met het bedrijfsleven twee identieke 9-persoons bussen aangekocht. Deze bussen worden voorzien van het logo van STO Zuidoost-Brabant, om als een regio naar buiten te treden. Dit proces wordt samen met een bedrijf en leerlingen van twee partnerscholen uitgevoerd, van ontwerp tot uitvoering. De leerlingen worden zo eigenaar van het proces en vullen op deze wijze een groot onderdeel van hun keuzemodule en hun portfolio t.b.v. hun vervolgopleiding in, en de regio heeft zo een mooie oplossing om het leerlingenvervoer te organiseren!

  Dit was niet gelukt zonder…

  A.Kapteijns (Kartrekker), Twan Strijbos (begeleiding project ), André Corstjens (reclame & styling bedrijf) Ton de Haan (realisatie bussen) en Peter Smits (Realisatie bussen).

  Meer lezen

 • Handproteses - Regio Drachten

  Op het Gomarus College in Drachten gaan binnenkort handprotheses voor kinderen gemaakt worden. Dit initiatief komt voort uit een samenwerking die is ontstaan met Stichting e-NABLE Nederland en indirect met het UMCG in Groningen. Stichting e-NABLE bestaat uit een groep vrijwilligers van over de hele wereld die met behulp van 3D-printers voor de ontvanger kosteloos 3D-geprinte handen en armen maakt. Door dit initiatief ontstaat er nu ook in Noord-Nederland een plek waar handprotheses gemaakt kunnen worden en hoeven kinderen die een prothese nodig hebben minder ver te reizen.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Johan Vellema, conciërge en Techniekondersteuner bij Gomarus College Drachten.

  “Mijn ambitie voor het techniekonderwijs is dat het veel meer onder de aandacht komt bij de jongeren. Het onderwijs moet beter aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren en wat er op dit moment afspeelt in de wereld van de techniek. Dit betekent naar mijn idee sneller schakelen tussen onderwijsmethodes en lesmaterialen en veel meer gebruik maken van de expertise van het bedrijfsleven. Techniekles gebeurt niet alleen meer in het technieklokaal maar juist ook veel meer daarbuiten. Bedrijfsbezoeken, gastlessen, en meedoen in de praktijk van alle dag. Meer inspelen op wat er nodig is in de praktijk. De tijd van figuurzagen tijdens techniekles hebben we nu wel gehad. Met het handproteses project spelen we in op de moderne technieken die er nu zijn, 3D printers, programmeren, 3D tekenen. En op deze manier sluiten we ook mooi aan bij maatschappelijke initiatieven zoals E-NABLE Nederland. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de jongeren leren om te kijken naar de medemens en dat je ook leert dat vrijwilligers hard nodig zijn. Vandaar de term betekenisvol onderwijs.”

 • Online sessie techniekoriëntatie - Regio Foodvalley

  Op donderdag 25 maart organiseerde Knooppunt Techniek, i.s.m. Jet-Net & TechNet, een succesvolle online inspiratiesessie ‘Techniekoriëntatie’. In totaal namen zo’n 25 deelnemers, afkomstig uit het voortgezet onderwijs in STO-regio Foodvalley, deel aan het online event. Dit varieerde van decanen, LOB’ers, instructeurs tot docenten. Met dit event, een initiatief vanuit Sterk Techniekonderwijs, inspireerden en enthousiasmeerden wij de deelnemers om in de klas met techniekoriëntatie aan de slag te gaan.
  Tijdens het event ontvingen de deelnemers twee LOB-pakketten, informatie over het lokale aanbod techniekoriëntatie en vertelde Jet-Net & TechNet over de drijfveren van jongeren, ‘Bèta&TechMentality’ en de ‘7 werelden van techniek’.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Josine Vernooij, communicatieadviseur & projectmedewerker bij Knooppunt Techniek. Samen met projectleider STO Regio Foodvalley organiseerde zij het event.

  Meer lezen

 • Gezamenlijke BWI-klas - Regio Hoogeveen

  Vanaf volgend schooljaar bestaat de 3de klas vmbo Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) zowel uit leerlingen van RSG Wolfsbos als van het Roelof van Echten College. Een unieke samenwerking tussen de twee VO-scholen en het bedrijfsleven. De verwachting is dat de samengestelde BWI-klas volgend schooljaar uit zo’n 20 leerlingen zal bestaan. Deze leerlingen krijgen één hele dag in de week les bij Bouwmensen in Ruinen. De lessen worden verzorgd door een BWI-docent van RSG Wolfsbos. En helemaal leuk is dat de leerlingen ook nog eens door Bouwmensen worden opgehaald en weer terug naar Hoogeveen worden gebracht.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Petra Hummel (RSG Wolfsbos) en Rudolf ten Buur (Roelof van Echten College), projectleiders van Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen.

  “De ambitie is om het voor de leerlingen in Hoogeveen mogelijk te maken, ongeacht op welke school je zit, (techniek)profielen te kiezen die op één van de scholen wordt aangeboden.”

 • Tinker Tuesdays - Regio Utrecht

  De 6 vmbo’s in STO Utrecht ontwikkelen het keuzevak Innovatie&Prototyping. Hiermee versterken we techniek en technologie in de onderbouw. Om betrokken docenten bij elkaar te brengen, te inspireren en samen te werken aan mooiere onderwijsinhoud, organiseren we iedere eerste dinsdagmiddag van de maand een Tinker Tuesday. Elke dinsdag nodigen we hierbij een inspirerende maker uit te stad uit. We doen dit nu online en gaan zodra het kan op tour langs de Labs om samen nieuwe dingen te maken. Binnenkort starten we met het uitnodigen van collega’s PO en MBO om de trend van het samen maken in de hele stad te creëren.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Jeppe den Uijl (projectleider van STO Utrecht) is initiator en bedenker van de Tinker Tuesdays, maar organiseert de sessies niet alleen: “Ik vind het ook belangrijk dat een paar anderen genoemd worden, namelijk: Piet Benthem, hij presenteert Tinker Tuesday en geeft iedere aflevering vaart, energie en inhoud. Casper de Jong, hij maakt het programma steeds technisch mogelijk zorgt voor inhoud in de voorbereiding en de afleveringen zelf. Frank-Jan van Lunteren heeft het concept ontworpen en alle bumpers, visuals en webpagina en Andrea Rhodenborgh die samen met Bas Raaymakers voor eerste contacten met de gasten en deelnemers zorgt.”

  “We hebben in Utrecht de ambitie om leerlingen in een rijke context op een inspirerende manier met techniek en technologie in aanraking te brengen. Hierom is onderdeel van ons plan dat we op alle scholen het keuzevak Innovatie & Protoyping ontwikkelen en aanbieden. In zo’n proces van ontwikkelen ga je normaal gesproken veel met elkaar aan het werk en bij elkaar kijken. Maatregelen rondom corona maken dat proces van samen ontwikkelen complexer. Zodoende hebben we Tinker Tuesday bedacht en gemaakt om docenten van verschillende scholen die Innovatie & Prototyping op hun school ontwikkelen op een leuke en inspirerende manier bij elkaar te brengen. Zodat we elkaar positief blijven prikkelen om vooral geïnspireerd met de kinderen op onze scholen aan de slag te gaan.”

  Meer lezen
 • Onderwijskundig fundament en ontwerprichtlijnen Techschool Amsterdam - Regio Amsterdam

  Midden in de leeromgeving van de Techcampus Amsterdam verrijst een compleet nieuwe school, de TechSchool Amsterdam. De vier vmbo-scholen die nu nog de profielen PIE, BWI en M&T op hun scholen aanbieden gaan hun technische bovenbouw samenvoegen op een fysieke plek waar in een hypermoderne leeromgeving en met een gekwalificeerd docententeam innovatief, inspirerend onderwijs handen en voeten krijgt. De school start met de bovenbouw maar zal al snel uitgroeien tot een volledige school waar leerlingen vanaf leerjaar 1 van de middelbare school welkom zijn.

  Op basis van praktijkgericht ondertzoek zijn ontwerprichtlijnen opgesteld voor het onderwijskundig fundament van de TechSchool. Het onderwijsconcept voorziet in een intensieve samenwerking tussen de technische afdelingen van het vmbo, de mbo’s en het hbo en het bedrijfsleven. Vanuit deze samenwerking ontstaan hybride ontwikkelteams, waarin professionals uit deze organisaties vertegenwoordigd zijn. Zij ontwikkelen vanaf het begin samen het onderwijs en zullen dit straks ook samen verzorgen.

  Doel is niet een herschikking van bestaande puzzelstukken, maar een geheel nieuwe vorm van techniekonderwijs, waarin verschillende leer- en ontwikkeldoelen, -vormen, en -omgevingen elkaar afwisselen om leerlingen enthousiast(er) te maken voor techniek en technologie en beter voor te bereiden op een technische vervolgopleiding.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Dyane Brummelhuis, directeur Mundus College Amsterdam en projectleider STO Amsterdam. Zij was projectleider van het fundament van de Techschool. Ze is recent opgevolgd door een kwartiermaker.

  “Mijn ambitie voor Amsterdam is om met de Techcampus Amsterdam waar scholen, bedrijven en de stad Amsterdam bij aangesloten zijn, een unieke leeromgeving te creëren. Een leeromgeving waar leerlingen op het snijvlak van heden en toekomst hun talenten voor techniek en technologie kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen. De TechSchool is het middelpunt van deze ambitie, samen met een een groep professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven heb ik de ontwerprichtlijnen voor een geheel vernieuwend en toekomstgericht curriculum ontworpen.Met dit prachtige concept gaan we ervan uit dat leerlingen in de rij staan om op de TechSchool te mogen leren en te mogen ontdekken.”

  Meer lezen

 • Martinus Challenge Zorg en Techniek - Regio TechniekPact West-Friesland

  Bij deze challenge wordt er buiten de hokjes gedacht voor wat betreft onderwijs en techniek. Soms ook letterlijk. Speciaal geselecteerde tweedejaars VMBO scholieren buigen zich over innovatieve technische oplossingen voor de zorg. Hiervoor werken zij in teamverband waarin er ook specifieke rollen zijn op vlakken als communicatie, tijdmanagement en voorzitterschap. Aan de hand van bestaande vraagstukken van zorgpartner Omring wordt er gewerkt aan oplossingen in Corona tijd. Hierbij worden zij ondersteund door kennispartner Vitasys. Naast de klassenstructuur wordt ook het leslokaal als plaats van handeling losgelaten. In zelf van PVC gefabriceerde iglo’s wordt er gewerkt aan technische oplossingen op het vlak van zorg, eenzaamheid, informatie en verbinding. Om de producten te toetsen met de doelgroep kan er worden ingebeld met bewoners van diverse zorgcentra. Een mooi voorbeeld van vernieuwend en innovatief technisch onderwijs.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Sjaak Jongkind, deelprojectleider STO Techniekpact Westfriesland.

  ”Mijn ambitie is om techniekonderwijs zo breed en zo divers mogelijk te promoten. Met deze activiteit wilde wij techniek/technologie voor Zorg en Welzijn onder de aandacht brengen.”

  Meer lezen

 • Levensecht afbouwen woning - Regio Zuidoost Groningen (Stadskanaal)

  In samenwerking met 3 lokale bedrijven, schildersvakopleiding en een woningcorporatie hebben leerlingen uit klas 4 BWI een woning van de woningcorporatie opgeknapt, waarbij aspecten aan de orde zijn gekomen zoals schilderen, houtbewerking, betonreparatie, glas zetten en alle andere werkzaamheden behorend bij afbouw. De leerlingen zijn begeleid door de lokale bedrijven. De woning is ter beschikking gesteld door de woningcorporatie. In een periode van ongeveer 7 weken is iedere week een dagdeel gewerkt in de woning. De leerlingen hebben hiermee levensechte ervaring opgedaan in een concreet afgebakend project.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Matthijs Wierts van Schildersvakopleiding Assen. Hij is lid van de werkgroep ‘week van de afbouw’ en bedenker van het project project.

  “Door deze activiteit hebben de leerlingen met verf en kleur kunnen ervaren hoe het is om een “echte woning” een stuk fraaier en duurzamer te maken. Door gebruik te maken van diverse technieken hebben de leerlingen een goed beeld gekregen van de mogelijkheden binnen de afbouw. De begeleiding was hierbij in handen van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven, in onze ogen het ideaalbeeld van STO!”

  Meer lezen

   

 • Techniek en technologielessen voor basisschoolleerlingen - Regio Gorinchem-Altena

  Deze programmalijn laat kinderen uit de hele regio structureel en actief kennismaken met technologie. Kinderen beleven techniek door te doen, waardoor hun interesse en enthousiasme geprikkeld wordt. Dat gebeurt door een betrokken en gedreven team, samengesteld uit docenten van alle vmbo-scholen, in samenwerking met de docenten van de basisscholen. Er is een website (http://basisvoortechniek.com) mét info en reserveringssysteem, waar veel op wordt ingeschreven! Laat die leerlingen maar komen in het Techniekonderwijs!

  De technieklessen worden erg goed gewaardeerd: “Alle leerlingen hebben gesoldeerd, geschroefd, gewerkt. Megagaaf! Leerlingen waren zo enthousiast thuisgekomen dat een ouderpaar hun dochter zelfs op een technische school heeft ingeschreven. Top!”

  Dit was niet gelukt zonder…

  Aart Verburg, programmalijnleider van techniekpromotie in het basisonderwijs.

  “Mijn ambitie is om minstens 75 procent van alle basisschool leerlingen in aanraking te laten komen met techniek. Dit doen we door gastlessen te geven in het basisonderwijs. Zo laten we de leerlingen kennis maken met techniek, maar we proberen ook de leerkrachten in dit proces te betrekken. Dit doen we door middel van het concept van methodisch ontwerpen, waarbij we techniekprojecten vakoverstijgend kunnen aanbieden zodat dit beter inpasbaar is in de onderwijspraktijk en techniek beter geïmplementeerd kan worden in het curriculum.”

  Bekijk video op YouTube


  Meer lezen

 • Van Pro/VSO naar prof - Regio Apeldoorn e.o.

  In deze activiteit worden nieuwe leerroutes ontwikkeld voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en het VSO in samenwerking met het VMBO. Deze leerroutes zijn erop gericht dat de leerlingen in kleine groepen kennis maken met techniek om zo hun technische vaardigheden te verkennen en gezamenlijk te ontdekken welke van deze vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. De leerroutes worden afgerond met een getuigschrift of competentieverklaring en waar mogelijk met een VMBO-diploma.
  Voor de VSO leerlingen worden de lessen symbiotisch georganiseerd, met extra begeleiding. Door gericht technische vaardigheden te helpen door ontwikkelen, wordt de kans op inclusie in het arbeidsproces vergroot.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Nienke Baars, projectleider van deze activiteit.

  “Het is mijn ambitie om leerlingen, met hun specifieke mogelijkheden/ talenten, met wat extra ondersteuning hun kwaliteiten binnen de techniek te laten ontdekken en hun vaardigheden zodanig te ontwikkelen zodat ze beter worden toe geleid naar werk en dus in onze maatschappij.
  Door dit project volgen leerlingen via Symbiose-lessen het beroepsgerichte vak binnen de techniek. Ze hebben naast technische vaardigheden ook met dit project een kans op sociaal vlak. Ze kunnen zich optrekken aan de reguliere leerlingen. Ook wordt er heel specifiek gezocht naar een fijne stageplek. De leerlingen worden extra veel uren begeleid waardoor de kans van slagen groter is. Daarnaast is de ervaring van de bedrijven uit het STO-A netwerk dat als je eenmaal een werknemer binnen hebt die vanuit het Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs komt, dat dat vaak gouden werknemers zijn! Dus mijn ambitie is eigenlijk: alle leerlingen die voor techniek willen kiezen, helpen naar een fijne werkplek!”

  Meer lezen

 • Rondreizend Circulair Klaslokaal - Regio Rijk van Nijmegen

  Binnen het programma ‘Circulair bouwen, Rondreizend Klaslokaal’ maken leerlingen van het vmbo en mbo door middel van ‘levensecht leren’ kennis met circulariteit, duurzaamheid en materialen en technieken binnen de circulaire bouw. In dit programma gaan we op reis. Het rondreizend circulair klaslokaal wordt in een bouwpakket afgeleverd bij scholen in de regio. De scholieren gaan ter plekke actief aan de slag en bouwen zelf het circulaire klaslokaal, naar concept van een samenwerkingspartner van ons. Vervolgens krijgen zij in dit lokaal les over duurzaamheid en circulariteit.
  We zijn trots op deze aanpak waarbij we leerlingen opleiden in circulaire bouwtechnieken en bewust maken van duurzaamheid en circulariteit. Het rondreizende element maakt dat alle scholen uit onze regio het klaslokaal op het schoolplein kunnen opbouwen. Het programma is tevens een good practice van hoe onderwijs en bedrijven samen werken. Zo helpen de bedrijven in dit programma mee door de biobased materialen beschikbaar te stellen, bouwtekeningen te maken en veel manuren te steken in de uitwerking van het plan en begeleiding van onze leerlingen.
  Duurzaamheid en circulariteit is de toekomst, om de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen van 2050 te halen, is het noodzakelijk dat we onze jongeren hier op jonge leeftijd al bewust van maken.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Marc Frencken, projectcoördinator vanuit Het Rijks VMBO.

  Meer lezen


  Meer lezen over Circulair Bouwen

 • Techniek & Technologie in het PO - Regio Noordwest Veluwe

  We ontwikkelen lessen rondom Techniek & Technologie vanaf groep 1 t/m 8 (en daarna doorlopend naar klas 1 & 2). We zijn erin geslaagd de activiteiten rondom samenwerking met het PO te verduurzamen en blijven deze lessen structureel aanbieden. De samenwerkingscontracten zijn namelijk getekend voor 10 jaar lang, inclusief investeringen vanuit het VO en PO gedurende die periode. Samen investeren, samen regie, samen invulling geven aan T&T-onderwijs in de regio! De TechLabs zijn een onderdeel van die samenwerking. Dit hebben we inmiddels in Elburg en Harderwijk voor elkaar, maar zijn ook met andere locaties in een vergevorderd stadium.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Michèl van der Feen, programmamanager STO Noordwest Veluwe.

  “Mijn ambitie voor techniekonderwijs komt voort uit een hele persoonlijke drive. We hebben veelal te maken met leerlingen die niet via het hoofd leren maar via het hart. Die groep leerlingen hebben we (misschien wel) teveel in een hoekje gedrukt, alsof ze iets niet zouden kunnen. Wanneer we in plaats van harder duwen zouden kijken naar hoe we de omgeving van die groep leerlingen kunnen aanpassen zodat ook hun manier van leren aandacht krijgt, dan gaan we zien dat daarmee het leerrendement grote sprongen zal maken. Om dat te realiseren hebben we een infrastructuur voor de langere termijn nodig, waarbij centraal staat dat we ervaringen creëren bij jongeren rondom Techniek & Technologie. 

  Die infrastructuur bestaat in ons geval uit o.a.:

  • Samen met het PO ontwikkelen van W&T-onderwijs (ervaringen laten op doen van jongs af aan);
  • Realiseren van TechLabs als instrument en omgeving om jongeren zelf ervaringen te laten opdoen;
  • Structurele samenwerking met bedrijven ontwikkelen van goed en actueel techniekonderwijs; 
  • Beeldvorming rondom techniek en het VMBO een boost geven.

  Doordat we met het PO samenwerkingsovereenkomsten van 10 jaar hebben afgesloten, kunnen we dus ook structureel samen bouwen aan die infrastructuur en ambitie.”

  Meer lezen
 • TechnoHUB - Regio Woerden, Montfort, IJsselstein

  In de TechnoHUB komt alles samen! Techniek promotie PO/VO, uitvoering BWI/M&T/PIE in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, Technasium, LOB games met vakvaardigheden workshops, innovatie van het bedrijfsleven voor inspiratie leerlingen en docenten. We organiseren multi-level en multi-disciplinaire projecten waarbij leerlingen van elkaar leren en als rolmodel dienen voor vervolgkeuzes. Het bedrijfsleven wordt geïnspireerd om samen onderwijs te verzorgen en laat zich scholen tot hybride techniekopleider waarbij didactische skills verder ontwikkelt worden. De TechnoHUB is een ‘Technology sandbox’ waar techniek, technologie, innovatie, onderwijs, overheid, leerling, ouders, bedrijven, aanjagers, rolmodellen, promoters, vakspecialisten elkaar ontmoeten én inspireren voor een toekomst in techniek.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Marlous Birkhoff, aanjager en nu directeur TechnoHUB
  Mariska Eekhof, projectleider STO Kalsbeek College
  Loek Hendriks, projectleider STO ROCMN

  “De TechnoHUB is dé plek waar je technisch onderwijs ontvangt en kennismaakt met het lokale bedrijfsleven, hier maak je de start van jouw toekomst in de techniek!”

  Meer lezen

 • Techlab Zwolle - Regio Zwolle

  Techlab ZWOLLE – Sterk door techniek inspiratie. Met een uitgebreid, aanvullend en inspirerend aanbod in robotica, automatiseren en duurzaamheid worden leerlingen blij van techniek. Alles op het LUX038 terrein in samenwerking met lokale bedrijven, MBO en HBO. Kan het vetter?

  Dit was niet gelukt zonder…

  Marco Theunis en Anno Bergsma, beheerders en innovatoren van het Techlab.

  Onze ambitie is om het techniekonderwijs te bundelen, zodat je een brede basis aan kennis hebt. En hiermee waarborg je een breed aanbod techniekonderwijs in de regio Zwolle. Daarnaast is het onze ambitie om doorlopende leerlijnen aan te bieden van PO t/m MBO en liefst richting HBO. Hiermee kun je leerlingen altijd uitdaging bieden ongeacht het niveau van school.

 • Keuzevakken, actueel, vernieuwend én voor alle vmbo leerlingen - Regio T is for Tech (Amersfoort e.o.)

  Hoe maak je de meest actuele keuzevakken beschikbaar voor alle vmbo leerlingen in de regio? Juist als je gebruik wilt maken van de nieuwste, en vaak dure, technieken en apparatuur. En laat je vooral niet weerhouden door starre roosters van het onderwijs.

  In de regio Amersfoort e.o. betekent dit dat vanaf september 2021 vmbo leerlingen van de 5 techniekscholen o.a. het keuzevak robotica, slimme technologie, duurzame energie en duurzame mobiliteit vanuit de centrale hotspot zullen volgen. Ook leerlingen van de andere 16 vmbo scholen zijn van harte welkom.

  Een ultiem stukje samenwerking van 5 regionale techniekscholen zodat techniek zichtbaar en beschikbaar is voor alle vmbo leerlingen in de regio Amersfoort e.o

  Dit was niet gelukt zonder…

  Johan Wilbrink, projectleider en docent PIE bij Van Lodenstein College.

  “Om het tekort aan technische vakmensen te verminderen willen we leerlingen vanaf het primair onderwijs motiveren voor een opleiding en een beroep in de techniek.  Dit doen we door leerlingen kennis te laten maken met de modernste technieken die een ‘wow’ factor moeten oproepen. Zo laten we leerlingen onder andere kennis maken met robotica, slimme technologieën, cnc-technieken, duurzame energiebronnen en duurzame mobiliteit.
  Bedrijven uit de regio worden nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering en invulling van lesactiviteiten. Gastlessen, het beschikbaar stellen en (deels) financieren van moderne apparaten maken daar onderdeel van uit.
  Leerlingen worden door docenten meer gemotiveerd voor techniek omdat docenten vanuit docentenstages weet wat er speelt in de beroepspraktijk. Zij hebben (weer) wat te vertellen! In onze PR-uitingen worden alleen technieken getoond op een hoger plan. Onze boodschap wordt bijvoorbeeld ondersteund door gave afbeeldingen, zoals die van een JSF straaljager en een gigantische windmolen. Dit spreekt tot de verbeelding en moet leerlingen verleiden om ook dit soort aansprekende technische producten te willen gaan maken!”

 • Techniek- en technologiepromotie voor en met primair onderwijs - Regio Het Techniek loket (Noordoost Brabant)

  In de regio van Het Techniek Loket gebeurt enorm veel. De vmbo-scholen met ‘harde techniek’ zetten sterk in op de verbinding met het primair onderwijs. Jonge kinderen warm en bekend maken voor en met techniek en technologie. Scholen ondersteunen, ontzorgen en faciliteren om Wetenschap en Technologie mogelijk te maken, dat is de kern. Leerlingen mogen op allerlei manieren ontdekken, zich verwonderen, onderzoeken, exploreren.
  Acht vmbo-scholen pakken de handschoen op samen met het lokale primair onderwijs. Alle scholen op hun eigen manier en passend bij de lokale context. Maar ook samen: wat in Waalwijk werkt, kan ook in Den Bosch werken en lesbrieven en opdrachten die in Boxtel worden ontwikkeld kunnen ook in Veghel gebruikt worden.

  Susan Timmermans is directeur bovenbouw op SG de Overlaat en kartrekker voor de professionele leergemeenschap ‘techniek en technologiepromotie’. Volgens haar collega’s in de regio weet Susan als geen ander mensen warm te maken en te enthousiasmeren. Weloverwogen en onderbouwd de goede dingen goed doen!

  “Mijn ambitie is de verbinding leggen tussen PO, PRO, VMBO, MBO en het bedrijfsleven om samen het techniek onderwijs sterker te maken. Dit doen wij door in professionele leergemeenschappen van elkaar te leren, gedachten en materialen uit te wisselen en met elkaar te ontwikkelen. Specifiek op Sg. de Overlaat, een van de VMBO-scholen in Het Techniek Loket, is Let’s Play de Langstraat opgebouwd vanuit 3 lijnen:

  • Let’s Play: voor PO en onderbouw VMBO – Waarbij we streven naar het structureel deel uit maken van het programma Wetenschap & Technologie bij onze (43) toeleverende basisscholen. Hiervoor hebben we een ruimte, truck en inspiratiemaker beschikbaar gesteld.
  • Let’s Work: voor VMBO – Waarbij we nauw samenwerken met het bedrijfsleven middels de stichting Vrienden van de Overlaat waarbij inmiddels 60 trouwe bevriende bedrijven zijn aangesloten. Gastlessen, projecten, materialen, docenstages, etc. behoren tot de mogelijkheden.
  • Let’s Go: voor VMBO bovenbouw richting het MBO. – Waarbij we de connectie maken met het KWIC in Den Bosch voor sterkere doorlopende leerlijnen en betere aansluiting.

  Inmiddels zijn er prachtige leeromgevingen ontwikkeld en in ontwikkeling om dit allemaal mogelijk te maken. Uitgaand van ‘wat kan wel’, bleek ook in Coronatijd veel mogelijk. Scholen geven op hun eigen manier invulling aan de doelstelling: eenheid in verscheidenheid! Een voorbeeld hiervan is de Bossche Vakschool Techniektour. De Techniektour is een lesprogramma voor groep 7/8 basisschoolleerlingen. Met de Techniektour wagen gaan de VO docenten op bezoek bij de basisscholen. De kracht zit in de verhalende context waarin leerlingen aan de slag gaan met wetenschap en techniek. Naast dat leerlingen in contact komen met techniek is er ook sprake van een informeel leren component voor basisschool leerkrachten.
  Astrid van Werde, docent techniek onderbouw en docent interieur en design, is betrokken bij de Techniektour. Haar ambitie voor het techniekonderwijs: Een brede oriëntatie voor kinderen over de verschillende aspecten van techniek. Veel kinderen krijgen van thuis uit al iets mee, maar juist voor de kinderen die dit niet krijgen is het goed om op tijd te beginnen, zodat ze een goed beeld krijgen van wat is techniek!

  Meer lezen

 • Waaiers met techniekpromotie- en techniekonderwijsaanbod voor PO en VMBO - Regio IJmond/Zuid-Kennemerland

  Op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier wordt al het aanbod van techniekpromotie-activiteiten / LOB-techniek aan de scholen gepresenteerd, ook niet-STO-gebonden aanbod. Er zijn twee waaiers: een voor het PO en een voor de vmbo-scholen. Alle ca. 150 PO-scholen en 25 vmbo-scholen worden persoonlijk benaderd om het aanbod toe te lichten en te promoten. Dat heeft in 2020 – ondanks corona – geleid tot een bereik van bijna 4000 leerlingen van basisscholen en 1400 van vmbo-scholen. Zonder corona zou het bereik nog veel hoger zijn geweest.
  In 2021 zetten we de activiteiten om in complete leerlijnen die aansluiten op kerndoelen in het basisonderwijs en LOB-competenties in het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt het voor de docent/leerkracht nog gemakkelijker om de activiteiten structureel in te zetten in het onderwijsproces en niet als eenmalig ‘uitje’ weg te zetten.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Gerrit Veldhuis en Willem Aalbers, voorzitters van de STO-themagroepen PO resp. LOB

   Gerrit Veldhuis, projectleider Sterk Techniek Onderwijs SVOK:
  “Mijn ambitie is dat alle leerlingen ongeacht op welke basisschool al op jonge leeftijd kennismaken met praktisch en enthousiasmerend techniek- en technologieonderwijs en zo spelenderwijs ontdekken waar hun kracht ligt. En dat er vervolgens aan praktische vaardigheden door ouders en leerkrachten net zoveel waarde wordt gehecht als aan cognitieve vaardigheden. Door een scala van kosteloze activiteiten aan te bieden die gemakkelijk in te zetten zijn hopen wij daarmee drempels voor de leerkracht om praktisch met techniek bezig te zijn weg te nemen.”

  Willem Aalbers, decaan TCV en MCIJ:
  “Mijn ambitie is om in elke school te laten zien hoe leuk maar vooral hoe divers techniek kan zijn. Deze waaier is zo leuk en zo divers. Er is voor iedereen wat te kiezen!”

  Bekijk de waaier Zuid Kennemerland/IJmond Bekijk de waaier Tech Your Talent
 • Hotspots - Regio Haaglanden

  Sterk Techniekonderwijs draait om samenwerking. En dat is precies wat er gebeurt in de regio Haaglanden, waar een aantal technische hotspots gerealiseerd wordt: fysieke leeromgevingen voor hybride onderwijs. De hotspots in Haaglanden zijn complementair aan elkaar en met andere technische leeromgevingen zoals lokalen techniek en technologie in vo en mbo, de bedrijfsvakopleidingen en de bedrijven. Bovendien hebben alle technische Hotspots een focus, die aansluit bij de regio. Een mooie ontwikkeling, waar leerlingen zich kunnen verwonderen over, kennismaken met en oriënteren op technologie en de nieuwste ontwikkelingen!

  Binnen STOHA is ‘hotspot’ al langer een begrip, omdat veel vmbo-scholen al enkele jaren samenwerken met het Techniekinnovatiehuis van ROC Mondriaan. Dit Techniekinnovatiehuis is een hotspot voor het vmbo en mbo. Onlangs is ook de Hotspot Techniek van het Maris College officieel geopend. Het streven is om een landschapskaart Haaglanden te maken met een overzicht van de diverse locaties, waar je techniek en technologie kunt voelen en ervaren.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Judith van Biemen, algemeen directeur Maris College:

  “Met onze Hotspot willen we leerlingen laten zien hoe leuk, innovatief en creatief het werken in de techniek is. Hiermee willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen een toekomst in de techniek gaan overwegen. Daarbij richten we ons ook nadrukkelijk op meisjes.”

  Meer lezen
 • AR-Techniek-Instructie app - Regio Haarlemmermeer / Bollenstreek-Noord

  Bijna zonder hulp een technisch werkstuk maken. Het lukt met de AR app ‘AR-Techniek-Instructie’. Met deze slimme AR app worden technieklessen, voor het po leuk, leerzaam en een makkie! Met online ondersteuning! Leerlingen maken met behulp van de app zelf het werkstuk. Juist waar de papieren handleiding niet genoeg inzicht geeft, ondersteunt de app met 3D bewegende beelden en maakt zo de handeling volledig inzichtelijk! De leerlingen (en de leerkrachten) zijn enthousiast over deze ondersteuning.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Marcel de Cloe, Coördinator Sterk Techniekonderwijs Herbert Vissers College

  “Mijn ambitie: leerlingen en ouders de vele verschillende technieken/bedrijven laten ontdekken om deze nog vaak onbekende wereld te leren kennen. De vraag naar technisch geschoold personeel is zeer hoog! Ik wil van jongs af aan leerlingen enthousiasmeren voor de techniek. Juist de AR-app voor po is hier een mooi voorbeeld van. De reacties tot nu toe zijn echt positief, na een kleine investering, kan elke basisschool aan de slag. Op jonge leeftijd maken leerlingen zeer zelfstandig een technische opdracht, in de hoop dat dit uiteindelijk bij zal dragen aan meer interesse voor techniek in het algemeen.”

  Lees meer over STO-HB virtuele instructie

  Meld u aan

 • "7 werelden” lespakketten voor Oriëntatie op Techniek en Technologie (OTT) - Regio Almere

  Binnen de regio Almere werken 4 schoolbesturen en in totaal 7 locaties, “twee aan twee” samen aan lespakketten voor Oriëntatie op Techniek en Technologie (OTT). Deze lessen geven stuk voor stuk invulling aan 8 tot 10 uur onderwijs rondom techniek en technologie in de betreffende wereld.

  De 7 werelden pakketten:

  • In de wereld ‘Mens & Gezondheid’ werken Arte College en Echnaton aan een opdracht waarin het ontwikkelen van een ‘Dance for Life’ dansmat centraal staat.
  • De wereld ‘Voeding & Natuur’, door Aeres en Meergronden, verdiept zich in de complexiteit van de voedselketen waarbij een high tech plantenbak het uitgangspunt vormt voor het programma waarbij gekeken wordt naar het optimaal laten groeien van planten.
  • Aeres en Buitenhout College zetten in de wereld ‘Ontwerp, Productie & Wereldhandel’ in op de circulaire economie. Leerlingen gaan aan de slag om te zelf te onderzoeken en te ontdekken hoe rest- en afvalmaterialen her te gebruiken zijn.
  • Binnen de wereld ‘Hi-tech & Science’ ontwikkelen Buitenhout en Stad College een lesprogramma waarin het ontwerpen van 2D naar 3D en van 3D naar VR het uitgangspunt wordt, op zoek naar de grenzen van technologie.
  • De Meergronden en Stad College werken samen aan een pakket in de wereld ‘Wonen, Werken & Verkeer’, waarbij de leerlingen een toekomstbestendige leefomgeving bouwen waarin de drie thema’s uit deze wereld doordacht doorgevoerd worden.
  • De wereld ‘Energie, Water & Veiligheid’ wordt door Echnaton en de Meergronden ontwikkeld en gaat over prototyping en het doorontwikkelen van een windmolen.
  • In ‘Digitaal, Media & Entertainment’, door Arte en Eduvier, gaan leerlingen aan de slag met hun favoriete artiest om deze te promoten voor festivals. Ze gaan aan de slag met muziek, fotobewerking en videomontage.

  Alles is op de werkvloer ontwikkeld en in samenspraak met alle locaties.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Carina Graman, Manager bedrijfsvoering bij Stichting Stad & Natuur Almere
  Omar Al-Lahibi, Mentor, Docent Wiskunde en D&P en Voorzitter MR Buitenhout College

  Binnen het STO project in Almere geven wij sturing aan de lijn gericht op oriëntatie op Techniek en Technologie, gekoppeld aan leerjaar 1 en 2 van het VMBO. Omar neemt deel aan het project vanuit het Buitenhout College en Carina vanuit Stad & Natuur Almere. Het is de ambitie om het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen in de onderbouw. Dit hopen wij te bereiken door de leerlingen met praktische lesprogramma’s in te laten zien waar techniek allemaal voor kan worden gebruikt en op welke wijze je techniek allemaal kan inzetten. Door zelf te werken met praktijkopdrachten en te zien dat techniek naast een ‘harde’ kant ook een ‘zachte’ kant kent, hopen wij leerlingen te kunnen inspireren en enthousiasmeren om meer voor de technische kant te kiezen. 

  Het STO project is een mooie stap vooruit voor het techniek onderwijs in Almere. Binnen deze leerlijn zijn de scholen gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een ‘7-werelden pakket’, waarin op alle 7 werelden van techniek lesprogramma’s worden ontwikkeld. Hierdoor is er straks op alle scholen ruimte voor ontwerpend, onderzoekend en ontdekkend leren op basis van de ontwikkelde lespakketten. Bijkomend voordeel is dat de Almeerse scholen hierdoor meer met elkaar samenwerken en gezamenlijk lessen ontwikkelen. Dit wordt met veel enthousiasme, inzet en betrokkenheid gedaan. Wij zijn er trots op dat wij hier vanuit onze rol aan bij mogen dragen!

 • Gestreamd TechXperience vanuit Experiencenter - Regio Noord- en Midden Limburg

  In april heeft vanuit het Experiencenter in Venlo het eerste TechXperience plaatsgevonden. Dit is georganiseerd in samenwerking tussen: Lokaal C, Ondernemend Venlo, College Den Hulster, Profcore en TechKicks, Het LuxLab en Lagotronics.
  400 basisschoolleerlingen hebben aan dit streaming event deelgenomen vanuit zelf doen, ervaren en ontdekken met als thema licht. Vol trots namen de leerlingen na afloop hun werkstukken mee naar huis. TechXperience is de opvolger van Kies Techniek waarbij techniek en technologie onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast is het voor iedereen een leuke kennismaking met Tech.
  TechXperience gaat in en voor de regio meerdere online thematisch ingerichte techevents houden.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Matthijs Faassen, vakdocent PIE.

  “De Techxperience heb ik niet alleen opgezet maar is een samenwerking geweest tussen verschillende partijen. Ook hier dus alle eer aan. Binnen STO ben ik natuurlijk als docent nauw betrokken. Daarnaast ben ik werkzaam in de projectgroep voor het Experiencenter. Een plek die een regionale functie uitdraagt om techniek toegankelijker te maken voor een breder publiek. Naast mijn docentschap vervul ik ook nog de rol van regiocoördinator van het platform PIE. Een platform voor en door docenten waar naast het vak ook aandacht besteed wordt aan de mogelijkheden om binnen STO techniek weer op de kaart te zetten.
  De ambitie is eigenlijk niet veel anders als de ambitie die ik had/heb toen ik als docent begon. Leerlingen enthousiasmeren en kennis laten maken met al het prachtige dat de techniek te bieden heeft. Nu met de STO-gelden en -initiatieven kan ik dit enthousiasme alleen maar breder uitdragen om leerlingen weer te laten kiezen voor technisch onderwijs.
  De TechXperience was een prachtige samenwerking tussen verschillende partijen. Hier hebben we met het thema licht laten zien dat techniek heel veel verschillende raakvlakken heeft en overal in terug komt.”

  Bekijk video op YouTube

   

 • Schildersproject; leerlingen enthousiasmeren voor - en laten uitstromen in de schilder en onderhoudsbranche - Regio Veendam en Midden Groningen

  Diverse partijen slaan de handen ineen om leerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs te enthousiasmeren voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud.

  Binnen voetbalclub HSC bestond de wens om het onderhoud van de eigen gebouwen te laten uitvoeren op een sociaal maatschappelijk verantwoorde manier. Sterk Techniekonderwijs en de Schildersvakopleiding werken graag mee om leerlingen te enthousiasmeren en kennis te laten maken met dit mooie vak. Alle partijen zien een win-win en hebben een project opgezet om leerlingen laagdrempelig en onder deskundige begeleiding te laten kennismaken met het vak.

  Er zijn 8 leerlingen van zowel de twee bij PIT betrokken scholen voor praktijkonderwijs als ook beide vmbo scholen geïnteresseerd in het schildersvak. Deze leerlingen zijn naar de Schildersvakopleiding Assen voor een basistraining schildertechnieken geweest. Nu zullen zij onder leiding van een leermeester van Kostwinder Schilders, ondersteund vanuit het Netwerkbureau van PIT, onderhoudswerkzaamheden uit gaan voeren aan de gebouwen van HSC. Dit doen zij gedurende het schooljaar een of meerdere dagen per week. Bij gebleken geschiktheid en interesse kan een leerling zijn of haar vervolgopleiding gaan doen bij Schildersvakopleiding Assen en/ of aan de slag bij Kostwinder als (leer)bedrijf. Vanuit PIT worden de leerlingen VCA gecertificeerd.

  Het project zal worden geëvalueerd en bij succes zal het worden gecontinueerd zodat ook andere leerlingen van dit unieke project gebruik kunnen maken.

  Een mooi voorbeeld van een duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven, de voetbalvereniging en (vervolg)onderwijs.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Jon Bakema (Schildersvakopleiding), Hans Nijland & Koos Galdermans (voetbalvereniging HSC), Erik Kostwinder (De Kostwinder Schildersgroep), Gea Spies & Alidston Munting (Passie in Techniek)

  Allen hebben dezelfde passie: ‘meer leerlingen laten kennismaken en daar waar mogelijk laten uitstromen in de techniek en in dit geval de wereld van het schilderen en onderhoud.

  Erik Kostwinder, directeur van De Kostwinder Schildersgroep BV, over dit project:

  “ Een goede vakman is goud waard, daar willen we graag in investeren !”

  Wij zijn met ons schildersbedrijf al jaren een begrip in de regio maar merken dat er weinig animo is bij jongeren om het schildersvak in te gaan, dat komt deels omdat de regionale praktijk schildersopleidingen zijn verdwenen en deels hebben we te maken met een imagoprobleem.
  Wij willen dat doorbreken en hebben de handen ineen geslagen met 2 regionale praktijkscholen, de schildersopleiding in Assen en voetbal vereniging HSC in Sappemeer die hun clubhuis ter beschikking stelt waar wij de schilders van de toekomst het vak kunnen leren onder leiding van onze leermeester. Een perfecte samenwerking met alleen maar winnaars. Mijn ambitie is dan ook om voor de komende jaren de samenwerking te optimaliseren en jaarlijks nog meer leerlingen te enthousiasmeren voor een geweldig vak.
  Binnenkort gaan we al starten met de eerste 5 leerlingen uit de regio Midden Groningen en dat is fantastisch.  Aan ons de taak om de leerlingen enthousiast te maken voor het schildersvak met als doel ze uiteindelijk een vaste baan in de schilderbranche te kunnen bieden. We kunnen op het sportpark van HSC het clubhuis schilderen zonder tijdsdruk, vakmannen/vrouwen  opleiden waarbij kwaliteit voorop staat en snelheid van minder belang  is. Goede werksfeer, prachtig project in onze regio en gemotiveerde leerlingschilders is de ideale combinatie voor succes. Wij hebben er zin in!!!

  Meer lezen

   

 • Precious Plastic Gouda - Regio Gouda

  Mbo studenten Technicus Engineering (Smart Technology) gaan zelf een plastic shredder bouwen en een werkplaats voor plastic recycling opstarten in Gouda. Zij willen dit idee in samenwerking met vmbo scholen in de stad verder verspreiden. Middels een handleiding en workshops aan meerdere vmbo scholen in Gouda leren vmbo leerlingen hun eigen plastics shredder te bouwen. Hierdoor komt er op elke vmbo school in Gouda een shredder te staan, deze scholen gaan hiermee kennis ontwikkelen en basisschool workshops geven. Iedere school in Gouda kan hierdoor potentieel inzamelpunt van plastic afval worden. Hierdoor wordt kennis verspreid over duurzaamheid en hergebruik van materialen en wordt er massaal plastic afval ingezameld in de stad.

  Studenten HBO Bedrijfskunde gaan een business case ontwikkelen en een bedrijfsconcept opstellen om van Precious Plastic Gouda een start-up onderneming te maken.

  Met dank aan de samenwerking met de projectgroep Duurzaamheid Gouda wordt deze activiteit onderdeel van de geplande duurzame markt in mei / juni 2022 op GoudAsfalt in het kader van het 750 jarig bestaan van Gouda. Naast ruimte voor verkoopkraampjes moet er ook ruimte zijn voor een informatiemarkt, demo’s, ambachten, workshops en theater. Studenten Technicus Engineering gaan hier workshops geven over o.a. 3d printen en Precious Plastics.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Wesley van der Velde, Docent Smart Technology / Mechatronica bij mboRijnland Gouda.

  “Slimme toepassingen en duurzaamheid combineren is de toekomst. Deze combinatie wil ik graag laten inzien door leerlingen van PO-VO-MBO-HBO. Voor dit project gaat het specifiek over decentralisering en eigen verantwoordelijkheid nemen als burger. Als we dit over alle niveaus kunnen laten beleven is dat een mooie basis voor toekomstige oplossingen.”

 • Projectweken ToekomstTaal: Ruimte en Techniek voor basisscholen - Regio Leiden, Duin- en Bollenstreek

  Vanuit het Technolab worden projectweken ontworpen voor de hele leerlijn ToekomstTaal (programmeren en techniek) op basisscholen. Technolab heeft projectweken voor basisscholen in omgeving Leiden waarbij iedere groep een les krijgt in het thema ruimte en techniek. En zo spelenderwijs kennis maakt met de taal van de toekomst.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Chantal Goes, Producteigenaar Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) en Marketing en Ontwikkeling, Projectleider po-vo STO Duin- en Bollenstreek. Chantal was verantwoordelijk voor de opzet en coördinatie van de projectweken.

  “Mijn ambitie is om de didactiek van Onderzoeken en Ontwerpen een vast onderdeel te maken van het curriculum van po en vo, zodat alle jongeren hun talenten op het gebied van W&T kunnen ontwikkelen en we ze zo klaarstomen voor de toekomst waar ze hun kennis, kunde en houding op dit vlak kunnen inzetten en overdragen. In de projectweken ToekomstTaal bieden we een doorlopende leerlijn aan van groep 1 t/m 8, waarin maken (techniek) en programmeren (technologie) elkaar versterken. De projectweken worden opgevolgd in de leerlijn door de keuzevakken robotica en Digispel op het DaVinci Lammenschans.
  Scholen zijn hier ontzettend enthousiast over en zetten deze weken structureel in om hun onderwijs te verrijken. Komend schooljaar zijn er scholen, die al hun derde jaar ingaan als deelnemers van dit programma.”

  Meer lezen

     

 • Keuzevak Robotica - Regio Rijnstreek

  Het keuzevak robotica vindt voor 50% plaats op school en 50% op het bedrijf.

  Leerlingen gaan op excursie naar een paar bedrijven. Hier wordt door het bedrijf gevraagd aan de leerlingen om een proces in het bedrijf te verbeteren door te ontwikkelen. Daarna gaan de leerlingen weer naar school om hun idee uit te werken een proefopstelling/filmpje/etc. te maken. Presentatie vindt dan weer plaats op het bedrijf en het bedrijf geeft ook een deel van de beoordeling.

  Dit was niet gelukt zonder…
  Elwin Zijlstra, docent techniek bij Wellant Boskoop (vanaf volgend schooljaar Yuverta Boskoop). Bedenker van het keuzevak.