26 oktober 2018

Inspirerende bijeenkomst in Friesland: de volgende gezamenlijke stappen naar een sterk techniekaanbod zijn gezet

Op 17 oktober 2018 gonsden de woorden techniek, onderwijs, ondernemers, samenwerking en versterking door het WTC Hotel in Leeuwarden. Ruim 60 deelnemers vanuit onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid kwamen bijeen om het te hebben over de toekomst van het technisch vmbo in Fryslân en de regionale planvorming in het kader van de regeling Sterk Techniekonderwijs.

Gedeputeerde Sander de Rouwe opende de bijeenkomst en benadrukte dat alle jonge mannen en vrouwen in het vmbo er mogen zijn. Voldoende vakmensen zijn voor de Friese economie van groot belang: “Het is voor ons MKB essentieel om de komende jaren voldoende goed geschoold personeel te hebben. Want zonder goede vakmensen geen economische groei. We werken daarom al op grote schaal samen met onderwijs en bedrijfsleven.” De sterke basis van samenwerking in Friesland kan volgens de gedeputeerde helpen om dingen slimmer te doen.

Na een toelichting op de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 en het ondersteuningsaanbod van Sterk Techniekonderwijs door SPV-voorzitter Jan van Nierop waren de aanwezigen aan zet. In workshops gingen aanwezigen aan de slag met onderwijs- en arbeidsmarktdata of konden zij inspiratie opdoen aan de hand van een initiatief van een andere regio: de STERA-leerroute uit de Achterhoek. Wim Meijnen ging in op de vraag hoe je ondanks weinig leerlingen en weinig faciliteiten toch een breed pakket aan technische mogelijkheden kunt bieden aan je leerlingen. Hij gaf daarbij tevens handvatten over hoe je als school het bedrijfsleven kunt betrekken bij het vormgeven van nieuw onderwijs: “benadruk repeterende activiteiten, wijs op het hoge rendement en maak het klein”.

Vervolgens was het tijd om provinciebreed met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe de investeringen van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. De aanwezigen bogen zich samen met ondersteuners van Sterk Techniekonderwijs in verschillende regiotafels over het Education Model Canvas. Ze behandelden vragen over de waardepropositie (Waarom doen we dit? Welk “cadeau” gaan we aan de regio geven met deze samenwerking?), de begunstigden (Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie moet ons plan straks waarde opleveren?) en de impact en het effect (Wat zijn zichtbare resultaten die bijdragen aan datgene dat we in de regio willen bereiken?).
Bent u benieuwd naar de ingevulde canvassen van de verschillende regiotafels? Stuur dan een e-mail naar bijeenkomsten@sterktechniekonderwijs.nl.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat in Friesland al sterk wordt samengewerkt. Bestaande initiatieven en ideeën werden door de onderlinge uitwisseling in de regio tafels verrijkt en deelnemers kregen een beeld van wat er leeft bij andere regio’s.

De input uit deze workshops kan door vertegenwoordigers vanuit de regio meegenomen worden om te verwerken in de planvorming. Tijdens de afsluitende borrel op het ontmoetingsplein, waar ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) aanwezig waren, werd druk genetwerkt en verder gepraat met samenwerkingspartners.