21 november 2018

Formats beschikbaar voor aanvraag subsidie

Regeling 2020-2023

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan door een penvoerder die optreedt namens een regio. Een regio bestaat tenminste uit twee vmbo-scholen, één mbo-instelling, bedrijven en/of lokale overheden. Verplicht onderdeel van de aanvraag zijn een regiovisie, een activiteitenplan en een begroting. Gebruik hiervoor de formats.

Online aanvraagformulier

Het gaat vooral om de deelname vanuit het technisch vmbo omdat deze leerlingen worden meegerekend voor het bepalen van het maximum subsidiebedrag. In januari en februari kunt u uw conceptplan voorleggen aan DUS-I. Stuur uw conceptaanvraag op via ocwsubsidies@minvws.nl. DUS-I zal inhoudelijk toetsen of de conceptaanvraag inhoudelijk voldoet aan het beoordelingskader.

Hoe werkt de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023?

Op 12 september 2018 zijn de kaders voor de planvorming van Sterk techniekonderwijs gepubliceerd.