11 maart 2019

Feiten en oplossingen voor een toekomstgericht lerarenteam technisch beroepsonderwijs

Een technisch lerarentekort

Scholen hebben in steeds meer regio’s moeite om leraren te vinden voor het technisch beroepsonderwijs. Ook het aantal ingeschreven studenten aan lerarenopleidingen loopt af, waardoor het aantal niet meer genoeg is om aan de vervangingsvraag van de komende jaren te voldoen. In de plannen voor Sterk Techniekonderwijs is ruimte om het lerarentekort in de regio gezamenlijk aan te pakken. Er liggen namelijk wel kansen: zo blijkt uit onderzoek dat zo’n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking positief tegenover een baan in het onderwijs staat. In de factsheet van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat een overzicht van de cijfers met betrekking tot het onderwijs en de arbeidsmarkt.