10 januari 2022

Examens VO 2022: anders dan anders

Examens VO in 2022

Voor het derde jaar op rij verlopen de examens VO in 2022 anders dan anders. Net voor de Kerst heeft Minister Slob bekend gemaakt dat leerlingen ook in 2022 kunnen kiezen of ze een vak afsluiten in het eerste of tweede tijdvak. Dit geldt niet voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, zij kunnen vanaf 4 april starten met de flexexamens. De examenperiode loopt tot 22 juli.

Het profielvak wordt in 2022 afgesloten met een CSPE, maar leerlingen hoeven maar twee van de vier (of drie in sommige GL-profielen) onderdelen af te sluiten. Onderdelen die niet met een CSPE worden afgesloten moeten met een SE afgesloten worden.

Binnenkort (in januari) ontvangen alle examensecretarissen van CvTE een brochure met uitleg over de aanpassingen die voor het examenjaar 2022 gelden.

Digitale voorlichtingsbijeenkomsten

Voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden digitale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden:

  • Op 26 januari 2022 informeert SPV u over de algemene richtlijnen rond de afsluiting van het profielvak in 2022.
  • Op 8 en 9 februari 2022 zijn er voorlichtingsbijeenkomsten per profiel waarin nader ingegaan wordt op het CSPE voor het betreffende profiel. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor docenten die als examinator verbonden zijn aan een vmbo-school.

Meld u aan voor de voorlichtingen

Meer informatie over examens 2022