10 januari 2021

Examens 2021: nét even anders

Examens 2021: nét even anders

De examens in het VO verlopen in 2021 anders dan anders.

CSPE’s

Via OCW en het College voor Toetsen en Examens zijn scholen hierover geïnformeerd. In november is bekend gemaakt dat het beroepsgerichte profielvak in 2021 niet wordt afgesloten met een CSPE maar met een schoolexamen. Scholen worden gestimuleerd hierbij wel gebruik te maken van de voor 2021 ontwikkelde CSPE’s. Hoe dat precies kan en welke richtlijnen daarbij gelden, wordt uitgelegd in een aantal webinars. 15 januari en 4 februari zijn er voorlichtingswebinars die voor iedereen toegankelijk zijn. Op 2 en 3 maart zijn er vakinhoudelijke webinars voor docenten die als examinatoren betrokken zijn bij de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak. Deze worden verzorgd door de toetsdeskundigen van Cito.

CE’s avo-vakken

De CE’s over de avo-vakken gaan wel ‘gewoon’ door, maar leerlingen en scholen wordt meer voorbereidingstijd en flexibiliteit geboden.  De maatregelen op een rij:

  • Leerlingen kunnen dit jaar hun examens spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen.
  • Er kan in overleg tussen de leerling en de school worden besloten om, als er bijvoorbeeld meer voorbereidingstijd nodig is, een of meerdere centrale examens te verplaatsen naar het tweede tijdvak.
  • Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen. Dat betekent dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.
  • Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden, vindt een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak.

Digitale examens in vmbo-bb en -kb

Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg sluiten avo-vakken af met een zogenaamd flex-examen, een digitaal centraal examen dat afgenomen kan worden tussen 2 april en 23 juli. School en leerling bepalen samen op welk moment een leerling examen doet in welk vak.

Meer informatie

Informatie over de examens 2021 en over de webinars vindt u op de website van SPV.

Meer over examinering 2021