08 juni 2020

Evaluatie en monitoring STO

Onderzoek

In opdracht van NRO monitort een consortium van onderzoekers de transitie naar Sterk Techniekonderwijs. Deze monitor is gestart met een achtergrondschets en een analyse van alle regioplannen. Deze documenten zijn openbaar en te vinden op de site van NRO. De monitor loopt tot 2024. In het kader van de monitor bezoeken de onderzoekers scholen en voeren ze enquêtes uit. De eerste schoolbezoeken staan gepland voor september 2020.