03 maart 2022

Eerste inzichten vanuit de peiling cofinanciering

Eerste inzichten vanuit de peiling cofinanciering

De peiling cofinanciering is door 56 personen uit Sterk Techniekonderwijs-regio’s ingevuld en geeft een goed beeld van de invulling van de cofinanciering. 68% van de respondenten geeft aan een combinatie te hebben van brancheorganisaties, bedrijvennetwerken en individuele bedrijven als co-financierende partners. Maar liefst 49 van de 56 respondenten geeft aan cofinanciering van individuele bedrijven te ontvangen.

Disclaimer: de genoemde percentages geven aan hoe vaak dit antwoord is gegeven door de respondenten en geeft niet weer hoeveel uren en welke bedragen hieraan gekoppeld zijn.

De verdeling van cofinanciering is ook uitgevraagd in de peiling. Daarbij heeft maar liefst 73% van de respondenten aangegeven (een combinatie van) stages, bedrijfsbezoeken van leerlingen en docenten en gastlessen als cofinancieringsactiviteit opgenomen te hebben in het activiteitenplan. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij verwachten de cofinanciering niet te kunnen inhalen. Op basis van de peiling geeft het landelijke projectteam STO een advies aan OCW.