02 juni 2024

Een nieuwe handreiking projectadministratie

Een nieuwe handreiking projectadministratie

Met de nieuwe aanvraag die uiterlijk 1 oktober 2024 ingediend moet worden is het aan te raden om de projectadministratie voor de volgende periode opnieuw goed in te regelen. Om die reden heeft de ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs, samen met Dick Visker van ffiqs subsidiemanagement, de handreiking projectadministratie geactualiseerd. We raden de regio’s aan zo vroeg mogelijk met de accountant van de penvoerder contact op te nemen om de projectadministratie en de eisen van de accountant te bespreken. Daarnaast raden we u aan om een nieuw huishoudelijk reglement te maken. Over de handreiking projectadministratie wordt nog dit schooljaar een webinar georganiseerd (noteer 27 juni vast in uw agenda), zodat u en uw collega’s alle vragen kunnen stellen over de projectadministratie en hoe u dit goed kunt inregelen. Aan de handreiking projectadministratie wordt nu de laatste hand gelegd. De handreiking wordt in juni via een nieuwsflits gestuurd, dan ook informeren we u over het webinar.

Bekijk het voorbeeld huishoudelijk reglement