19 november 2018

Een impressie van de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Gelderland’

Techniekonderwijs in Gelderland versterkt!

Op 7 november is tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Gelderland’ een stap gezet richting sterk techniekonderwijs. Ruim 100 mensen kwamen in Rozet in Arnhem bijeen om de uitdaging in het technisch vmbo bij de kop te pakken. De aanwezigen waren een mooie mix van mensen die representatief is voor de planvorming: vmbo, mbo, primair onderwijs en vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven.

Henk Boes van PBT (Platform Bèta Techniek) zorgde als dagvoorzitter voor structuur en dialoog. Mark van der Heijden, programmamanager van provincie Gelderland, illustreerde de specifieke Gelderse uitdagingen, schetste hoe de samenwerking in Gelderland zich sinds 2016 heeft ontwikkeld en hoe de aandacht voor dit thema is gegroeid. Mark is trots op wat er al is bereikt en heeft veel vertrouwen in de stappen die nog gemaakt gaan worden. De middelen vanuit OCW zijn een prachtig middel om de plannen op regionaal niveau te vormen en te laten werken! Jan van Nierop van Sterk Techniekonderwijs vertelde dat 88 regio’s zich voor de vooraanmelding van de regeling Sterk Techniekonderwijs hebben aangemeld. Dat betekent dat er in een flink aantal regio’s in Nederland hard gewerkt gaat worden aan plannen om techniekonderwijs te behouden en te bevorderen.

Panelgesprek
Na een toelichting op de subsidieregeling namen zeven vertegenwoordigers(*) van de verschillende Gelderse consortia deel aan een panelgesprek. Zij deelden ervaringen met de zaal over hoe het proces tot nog toe was verlopen en voor welke dilemma’s ze nu staan. Deze dilemma’s en ervaringen konden in de verschillende workshops in regioverband verder verkend en vertaald worden naar oplossingsrichtingen. De workshops over onderwijs- en arbeidsmarktdata en het Education Model Canvas gaven de deelnemers handvatten om te gebruiken in de planvormingsfase. Op het ontmoetingsplein werd druk genetwerkt en kennisgemaakt met mogelijke samenwerkingspartners.

  • Edwin Blok, directeur Morgen College (regio Noordwest Veluwe)
  • Gerjan van Dijken, directeur Sprengeloo (regio Stedendriehoek)
  • Harald Wiggers, Quadraam (regio Arnhem e.o./Liemers)
  • Joop Hazeleger, Knooppunt Techniek (vervanger van Bert Brand, vz CvB de Meerwaarde) (regio Foodvalley)
  • Thomas Klein, directeur Mondial college (regio Nijmegen)
  • Marcel ten Thije (regio Achterhoek)
  • André Viets, directeur VMBO ORS Lek en Linge, Culemborg (penvoerder regio Rivierenland)

De aanwezigen gingen naar huis met nieuwe ideeën, waardevolle contacten en tools om de komende maanden aan de slag te kunnen met hun planvorming.