26 oktober 2018

Drentse scholen, bedrijven en lokale overheden zetten eerste (creatieve) stappen naar sterk techniekonderwijs voor het vmbo

Ruim 50 mensen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid waren afgelopen donderdag (18 oktober) aanwezig in het provinciehuis van Drenthe bij de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Drenthe’. Gedeputeerde Cees Bijl opende de bijeenkomst met een sterk pleidooi: “Drie jaar geleden zochten we banen voor mensen. Nu zoeken we mensen voor banen. Om dit te kunnen realiseren moeten we elkaar niet gaan beconcurreren, maar bondgenootschappen sluiten”.

Tijdens de bijeenkomst zijn de eerste stappen gezet richting toekomstbestendig techniekonderwijs. In Drenthe is er een groeiend tekort aan goed geschoolde vakmensen en dit tekort zal in de komende jaren nog verder gaan toenemen. Dit heeft onder meer te maken met de demografische krimp, waar het technisch vmbo-onderwijs door geraakt wordt. Deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de Drentse arbeidsmarkt maken dat onderwijs en bedrijfsleven steeds meer de krachten moeten bundelen. Een lokaal initiatief dat hier vol op inzet, is het Drentse ‘Verbindersproject’ waar de aanwezigen een korte presentatie over kregen van Klaas Luten van Stad & Esch en Ronald Zanen. Na een uitgebreide toelichting op de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 van SPV-voorzitter Jan van Nierop en een korte toelichting op beschikbare onderwijs- en arbeidsmarktdata, waren de aanwezigen aan zet.

In verschillende regiotafels bedachten de deelnemers met elkaar innovatieve ideeën, concepten en innovaties die nodig zijn voor toekomstbestendig technisch vmbo-onderwijs. De deelnemers kunnen dit gebruiken als opmaat voor hun verdere planvorming en aanvraag. Want, zo verwoordde een aanwezige ‘als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je de resultaten die je altijd al had’. Dat de toekomst van het techniekonderwijs – en het onderwijs in het algemeen – zal gaan veranderen is iets wat volgens alle regiotafels vaststaat. Als mogelijke oplossingen om in te spelen op deze veranderingen werden het verweven van de school met het bedrijf, simulatielokalen en hybride leeromgevingen genoemd. Het onderliggend thema bij alle regiotafels? Bied maatwerk!

Sommige aanwezigen gaven aan dat de kogel al door de kerk is en zij in regio’s al gestart zijn met de eerste plannen. Andere mensen gaven aan nog zoekende te zijn en met name de geografische afstand als uitdaging te zien in de aankomende samenwerking.

De aanwezigen gingen naar huis met nieuwe informatie, ideeën, waardevolle contacten en tools om de komende maanden aan de slag te kunnen met hun planvorming.