13 september 2018

De regeling is bekend!

Kaders voor de planvorming

Deze week zijn de kaders voor de planvorming van Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd: de ‘regeling voor de transitiefase van de middelen voor het technisch vmbo’. In de regeling vindt u informatie over:

  • Het penvoerderschap;
  • De subsidieaanvraag en het beoordelingskader;
  • Wat een techniekregio en een techniekarme regio is;
  • De vooraanmelding van de subsidieaanvraag;
  • De cofinanciering vanuit het bedrijfsleven.

In de bijlagen vindt u het beoordelingskader waarin staat aan welke criteria het regioplan moet voldoen en de elementcodetabel van opleidingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Het formulier om u als regio aan te melden voor de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs is te vinden op de site van DUS-I.

Meer informatie

Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs via info@sterktechniekonderwijs.nl.

Download de regeling

De regeling in het kort

Samen werken aan een sterk techniekonderwijs.
Hoe werkt de subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023?

Vooraanmelding voor een subsidieaanvraag

Het formulier om u als regio aan te melden voor de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs is beschikbaar. Deze vooraanmelding is bedoeld om te inventariseren welke regio’s actief zijn in de ontwikkeling van een plan en welke regio’s nog ondersteuning nodig hebben.