08 oktober 2018

De eerste gezamenlijke stappen voor sterk techniekonderwijs in Brabant

Onderwijs, bedrijfsleven en provincie Noord-Brabant zetten gezamenlijke stappen voor sterk techniekonderwijs tijdens de eerste werkbijeenkomst

Ruim 170 mensen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid waren op 24 september bijeen in ’s-Hertogenbosch voor de eerste provinciale werkbijeenkomst van Sterk Techniekonderwijs. Gastheer Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant, opende de bijeenkomst met een krachtige samenvatting: “We delen met elkaar één bezieling, één passie, één doel en dat is het vmbo onderwijs mooier maken, beter verbinden met het bedrijfsleven en de kansen die er liggen voor jonge mensen beter benutten.”

Het technisch voorbereidend beroepsonderwijs is van groot belang voor de economie van Noord-Brabant en voor een goede toekomst voor jongeren in de regio. Dit werd ook benadrukt door Eric van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland. Hij riep, mede namens FME, Metaalunie, Bouwend Nederland, TLN en UNETO-VNI, het vmbo op om intensief samen te werken met het bedrijfsleven om de middelen optimaal in te zetten. De brancheverenigingen willen graag een actieve bijdrage leveren en hun netwerk inzetten.

Na een toelichting op de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 door SPV-voorzitter Jan van Nierop waren de aanwezigen aan zet. Op het ontmoetingsplein werd druk genetwerkt en kennis gemaakt met mogelijke samenwerkingspartners.

Daarna kon men door middel van diverse workshops inspiratie opdoen uit initiatieven van andere regio’s. Ervaringsdeskundige op het gebied van samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven Leen Prins van het Schoonhovens college deelde zijn ervaringen. Door Patrick van der Pijl van de Steenspil werd gekeken naar de mogelijkheden om techniek te combineren met andere sectoren. De workshops over onderwijs- en arbeidsmarktdata, het Education Model Canvas en BètaMentality gaven de deelnemers handvatten om te gebruiken in de planvormingsfase.

De aanwezigen gingen naar huis met nieuwe ideeën, waardevolle contacten en tools om de komende maanden aan de slag te kunnen met hun planvorming. Op 27 februari 2019 vindt de vervolgbijeenkomst plaats.