01 april 2019

De beoordelingscommissie aan het werk

Tussen 25 en 31 maart zijn er 78 regioplannen ingediend bij DUS-I. Er is enorm hard gewerkt in alle regio’s! Vaak is er tot laat in de avond geschaafd aan de regiovisie, het activiteitenplan en de begroting. Samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend en vaak is dit aangegrepen om een feestelijk moment te markeren. Vmbo, mbo én bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt voor het technisch onderwijs voor de toekomst.

Vervolgstappen

De beoordelingscommissie gaat nu aan het werk. Achtereenvolgens worden de volgende stappen gezet:

  • DUS-I toets of alle plannen volledig zijn en vraagt regio’s eventueel ontbrekende delen aan te vullen.
  • Op basis van afspraken met de beoordelingscommissie maakt DUS-I een preadvies.
  • De beoordelingscommissie leest, in groepen van drie, alle plannen en komt tot een eerste oordeel.
  • Op 29 mei bespreekt de hele beoordelingscommissie alle plannen en besluit ze welke plannen groen licht krijgen, welke regio’s gevraagd worden de plannen nader toe te lichten en welke regio’s gevraagd worden de plannen verder uit te werken en vóór 1 oktober opnieuw in te dienen.
  • Eind mei/begin juni krijgen een, naar verwachting beperkt, aantal regio’s de vraag hun plan toe te lichten voor de commissie. Het gaat daarbij om een toelichting op onderdelen die niet duidelijk zijn voor de commissie. Op 5 en 6 juni vinden deze toelichtingen plaats.
  • Op 1 juli krijgen alle regio’s bericht of hun plan is goedgekeurd of dat er een herkansing is. Dit moment zal feestelijk gemarkeerd worden, omdat minister Slob op een school in de regio de ‘uitslag’ bekend zal maken.

Doel is: 1 januari 2020 zijn alle plannen goedgekeurd en gaan alle regio’s aan de slag met de uitvoering van hun plan.

Leden van de beoordelingscommissie

Michaël van Straalen
Voorzitter commissie
Oud-voorzitter MKB-Nederland

Ad van Andel
Oud-directeur Het Houtens
school voor Mavo en beroepsgericht onderwijs

Jan Bergman
Directeur Beijer Transport

Marcel Boogers
Hoogleraar Innovation & Regional Governance
Universiteit Twente

Berend Buddingh
Bestuurder SKVOB

Anouk Dijkstra
Eigenaar Uniflow

Rob Fastenau
I-decaan, TU Delft

Christien de Graaff
Bestuurder Alfa-College (mbo)

Gijs van der Helm
Directeur VanderHelm Bedrijven

Jaap de Kruijf
Gepensioneerd onderwijsspecialist

Jan Plak
Manager Education & University Relations
Siemens

Arjen Smits
Voormalig voorzitter CvB St. Christelijk Voortgezet Onderwijs
Albasserwaard Vijfheerenlanden

Renée Verhulst 
Hoofd HR, Van Dorp installaties

Isabella Vugs
Oud-wethouder onderwijs te Zoetermeer

Michiel van Willigen
Wethouder onderwijs te Zwolle

Janke Westerhuis
Programmamanager Techniekagenda
Haaglanden

Maak kennis met Michaël van Straalen: voorzitter van de beoordelingscommissie

Vanaf medio april gaat de beoordelingscommissie plannen van techniekregio’s en techniekarme regio’s beoordelen en de minister zal adviseren over de verstrekking van de subsidies. De beoordelingscommissie bestaat uit vijftien leden en een voorzitter. Voorzitter Michaël van Straalen is onder andere bijna vijf jaar voorzitter geweest van MKB Nederland.

Kennismaken met Michiel van Willigen: lid van de beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs

Michiel van Willigen is lid van de beoordelingscommissie die vanaf medio april plannen van techniekregio’s en techniekarme regio’s gaat beoordelen en de minister zal adviseren over de verstrekking van de subsidies.

Kennismaken met Christien de Graaff: lid van de beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs

Christien de Graaff is lid van de beoordelingscommissie die vanaf medio april plannen van techniekregio’s en techniekarme regio’s gaat beoordelen en de minister zal adviseren over de verstrekking van de subsidies.

Downloads

  • Instellingsbesluit beoordelingscommissie technisch vmbo 2018–2023