02 november 2020

Coronatijd: deel uw ervaringen

Extra aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

Nadat iedereen hoopte dat corona na de zomervakantie voorbij zou zijn, is intussen duidelijk dat dat niet het geval is. Vanuit de landelijke projectleiding STO wordt er voortdurend bij OCW aandacht gevraagd voor het feit dat scholen in deze tijd moeite hebben om de plannen die ze uitgezet hadden te realiseren. Stage van leerlingen is in veel gevallen niet mogelijk en kan ook niet doorgeschoven worden, immers de leerlingen verlaten na vier jaar het vmbo.

Er is veel aandacht voor achterstanden die leerlingen oplopen. Inmiddels is duidelijk dat die achterstanden niet alleen in de leerstof opgelopen worden, maar dat het in coronatijd doorgaan van onderwijs ook consequenties heeft voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Veel vmbo-scholen besteden extra aandacht aan deze sociaal emotionele ontwikkeling. Doet u dat ook? Dan komen we graag met u in contact om een artikel over dit onderwerp te maken. Dat artikel wordt door een journalist geschreven. Wij ontvangen graag uw contactgegevens en een korte omschrijving van uw activiteiten. U kunt deze mailen naar info@sterktechniekonderwijs.nl.