11 mei 2020

Corona en STO

Welke invloed heeft corona op uw plannen?

In deze tijd van het jaar hebben veel vmbo-scholen buitenschoolse activiteiten gepland voor hun 3e jaars leerlingen. Vanwege de coronacrisis kunnen die nu niet doorgaan en dat zou gevolgen kunnen hebben voor de cofinanciering van STO. Stage, buitenschoolse activiteiten of andere vormen van cofinanciering zijn in veel plannen meegenomen.

Vanuit STO wordt geadviseerd voorlopig net te doen alsof de activiteiten gewoon doorgang gevonden hebben en ze dus, zoals gepland, als cofinanciering op te nemen. Op een later moment kan bezien worden of de activiteiten ingehaald kunnen worden of, in het kader van de cofinanciering, vervangen kunnen worden door andere activiteiten of zelfs helemaal moeten vervallen.

In de tussentijdse evaluatie (die u in oktober 2021 in moet leveren) kunt u in een zogenaamde coronaparagraaf uitleg geven over de invloed die corona heeft gehad op uw plannen. Daarnaast ontwikkelen we vanuit het project een formulier waarop u aan het begin van het nieuwe schooljaar aan DUS-I aan kunt geven welke invloed corona heeft gehad op uw plannen tot dan toe. Vooralsnog hoeft u wijzigingen als gevolg van corona niet te melden bij DUS-I, dat komt later.

Heeft u vragen omtrent corona en STO, neem dan contact op met uw regio-ondersteuner.

Meer informatie over het plannen van activiteiten voor STO