11 juli 2022

Continuering Sterk Techniekonderwijs

Continuering Sterk Techniekonderwijs

Op 7 juli 2022 verstuurde Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, een brief naar de penvoerders van de STO-regio’s. Met deze brief geeft hij voor de komende periode richting op twee punten: voortzetting van het programma vanaf 2024 en verlaging van het totaal percentage cofinanciering. Hij blijft inzetten op regionale samenwerking in het programma Sterk Techniekonderwijs. Het totaal percentage voor cofinanciering over vier jaar (januari 2020 – augustus 2024) wordt verlaagd naar 7,5 procent.