11 januari 2021

Cofinanciering onder druk – en nu?

Cofinanciering STO

Vanwege de corona-pandemie staat bij veel scholen de samenwerking met het bedrijfsleven noodgedwongen op een lager pitje. Scholen maken zich zorgen, want ze voorzien dat het daardoor moeilijk wordt om te voldoen aan de voorwaarde van 10% cofinanciering voor de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. Het ministerie van OCW herkent het probleem, maar vindt het te vroeg om de voorwaarden te versoepelen. Een evaluatie zal plaatsvinden na de eerste tussenrapportage.

lees het artikel