04 februari 2019

Cofinanciering bedrijfsleven: handreiking voor scholen en bedrijvenflyer

Samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven

Sterk Techniekonderwijs zet in op een nauwe en duurzame samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In onderling overleg tussen de verschillende partijen ontstaan activiteiten en structurele projecten die passen bij de regionale behoeftes.

Handreiking

De handreiking voor scholen biedt houvast om de samenwerking met het bedrijfsleven vorm te geven: wat komt erbij kijken om de samenwerking met bedrijven aan te gaan, te onderhouden en door te ontwikkelen? Hoe neemt u de samenwerking met het bedrijfsleven op in uw subsidieaanvraag voor Sterk Techniekonderwijs? U krijgt aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan, voorbeelden van gezamenlijke activiteiten, mogelijke samenwerkingsvormen, informatie over het organisatorisch vormgeven van de samenwerking en geleerde lessen uit bestaande samenwerkingsverbanden. We leggen de link naar de regeling Sterk Techniekonderwijs en de eisen die de regeling stelt aan de samenwerking met het bedrijfsleven.

Download de handreiking


Bedrijvenflyer

Wilt u een bedrijf of instelling benaderen om mee te doen in de samenwerking of heeft u binnenkort een bijeenkomst met bedrijven? Dan kunt u gebruikmaken van de bedrijvenflyer. Hierin staat wat Sterk Techniekonderwijs inhoudt, welke kansen samenwerking biedt en welke rol het bedrijfsleven kan spelen.