10 januari 2019

Blog Sander de Rouwe: “Vmbo’ers: de special editions van de maatschappij”

Sander de Rouwe over vmbo

Het mooie van de vmbo’er vind ik dat zien en doen heel dicht bij elkaar liggen, met de nadruk op doen. Dat ik mezelf daarin herken is niet verwonderlijk, want mijn loopbaan is ook begonnen op het vmbo – toen nog vbo en mavo. Nog altijd zie ik mijzelf als iemand die ziet en vooral doet. Aan de ene kant neem ik dingen waar en denk ik daarover na, en aan de andere kant sta ik in de actiestand; ik wil handelen. Zo sta ik nog altijd in het leven en in mijn werk, en dat helpt mij als gedeputeerde, en hiervoor als Kamerlid, ontzettend.

Met name in het doen zit het ondernemerschap, de verandering. Het is heel goed om dingen te aanschouwen en uit te zoeken, maar de echte beweging in ons land komt altijd van de doeners. De denkers zien de dingen, en de doeners veranderen de dingen. Daarom is het vmbo zo’n belangrijke opleiding. De vmbo’ers zijn de special editions van de maatschappij.

Bij dat doen en veranderen spelen techniek en technologie een steeds grotere rol. Er is geen beroep meer waarin techniek en technologie afwezig zijn. Alles is techniek. Daarom moet elke beroepsopleiding (ook) een techniekopleiding zijn of worden. In die belangrijke transitie zitten we op dit moment. We moeten niet alleen doorgaan met jongeren te interesseren voor techniek en technologie, maar we moeten er ook voor zorgen dat alle opleidingen, ook in het vmbo, ‘techniekproof’ zijn.

Tot mijn schrik las ik onlangs dat er steeds minder leerlingen van groep 8 een vmbo-advies krijgen. Ging voorheen ongeveer 60% van de jongeren naar het vmbo, tegenwoordig gaat 60% naar havo/vwo. De vraag hoe dat komt, laat ik hier buiten beschouwing, maar ik vind het een zorgelijke ontwikkeling vanwege het gevolg. Dat betekent namelijk dat er in de toekomst schaarste ontstaat onder vmbo’ers, onder de doeners, de ondernemers, de veranderaars. Het betekent dat vmbo’ers in de toekomst niet alleen de special editions, maar ook de limited editions zullen zijn. Ik denk dat veel mensen zich niet realiseren dat dit een rampzalige ontwikkeling is.