03 maart 2019

Begroting bij het regioplan

Nieuw format begroting

Er is wat verwarring over de begroting die bij het regioplan gevoegd moet worden. Niet zozeer over bedragen of concreetheid als wel over het format. Sinds een paar dagen staat er een nieuw format op de website. Sommige regio’s hebben het oude format gebruikt of werken in een eigen format. Dat mag allemaal. U hoeft het (nieuwe) format op de website niet per se te gebruiken. Wel moet duidelijk zijn welke kosten gemaakt gaan worden voor welke activiteit uit het activiteitenplan.

Geadviseerd wordt het format op de website te gebruiken, omdat dan alle onderwerpen waaraan aandacht besteed moet worden ook aan de orde komen.