12 januari 2020

71 goedgekeurde regio’s

Nog 26 plannen goedgekeurd

Net voor de start van de kerstvakantie kregen de 33 regio’s die hun plan opnieuw moesten indienen bericht van DUS-I over het oordeel van de beoordelingscommissie. Dat oordeel luidde: 20 regio’s hebben groen licht gekregen, 6 regio’s lichtgroen en 7 regio’s moeten gebruik maken van de derde tranche aanvragen.

Aan de slag

Lichtgroen betekent in dit geval: je kunt aan de slag als regio, maar moet vóór 1 juni nog wel wat verduidelijken in je plan. De derde tranche wil zeggen: het plan is nog niet goedgekeurd. De regio moet nog een keer aan de slag en vóór 1 juni een nieuwe versie van het plan indienen, maar de subsidie voor 2020 blijft beschikbaar en als er 1 september groen licht gegeven wordt dan komt het hele bedrag voor de regio over 2020 alsnog beschikbaar. Wij raden de regio’s die nog geen groen licht hebben aan toch te starten met de uitvoering van hun plan om achterstand in de uitvoering te voorkomen.

In gesprek

De regio’s die nog aan de slag moeten met hun plan hebben een uitnodiging gekregen voor een gesprek met OCW, DUS-I en de ondersteuning. Doel van dit gesprek is toe te lichten waarom er nog actie wordt verwacht en afspraken te maken over de manier waarop er een plan komt dat na 1 juni wel groen licht krijgt.

Kamerbrief

  • Kamerbrief over meeste plannen Sterk Techniekonderwijs goedgekeurd - 17 december 2019

  • Bijlage Goedgekeurde plannen Sterk Techniekonderwijs, tweede ronde - 17 december 2019