01 juli 2019

45 regio’s krijgen miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs

Minister Slob (onderwijs): “De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig. Het enthousiasme spat van de pagina’s af.”

Van nieuwe technieklokalen tot technologie in het basisonderwijs

De plannen verschillen erg per regio. Waar in de ene regio een nieuwe gezamenlijke technieklocatie wordt opgezet, kiest een andere regio ervoor om vmbo-leerlingen praktijklessen te laten volgen bij bedrijven. Veel regio’s gaan ook op basisscholen aan de slag om leerlingen kennis te laten maken met techniek en technologie.

Overige plannen worden verbeterd

In totaal hebben 78 regio’s plannen ingediend om hun techniekonderwijs in de komende vier jaar verder te ontwikkelen. De regio’s waarvan de plannen nog niet zijn goedgekeurd krijgen tot 1 oktober de tijd om deze te verbeteren. In veel gevallen was de samenwerking nog niet voldoende ontwikkeld. Deze regio’s worden ondersteund bij het bijstellen van de plannen.

100 miljoen euro

De uitvoering van de plannen worden betaald uit de 100 miljoen euro voor techniekonderwijs die in het Regeerakkoord zijn aangekondigd.

Downloads

  • Kamerbrief Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo d.d. 1 juli 2019

  • Overzicht goedgekeurde plannen voortgang sterk techniekonderwijs