28 februari 2021

Update regioportretten Sterk Techniekonderwijs: 2020-2021

Regio-specifieke cijfers en gegevens

De regioportretten van Sterk Techniekonderwijs zijn geüpdatet aan de hand van de nieuwste leerlingenaantallen. Daarnaast treft u de leerlingenprognoses van DUO in de portretten. In juni volgt een actualisering van de arbeidsmarktgegevens. Om u te helpen bij het verzamelen en zicht houden op de leerlingenaantallen in uw STO-regio worden de regioportretten jaarlijks geactualiseerd. Selecteer uw regio in de portretten om uw regio-specifieke cijfers en gegevens in te zien.

Bekijk de regioportretten