04 juni 2019

14 regio’s hebben een uitnodiging gekregen voor een Pitchdag

Laatste stand van zaken

De beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs is druk bezig met het beoordelen van de regioaanvragen. 14 regio’s hebben een uitnodiging gekregen voor een Pitchdag op 5 juni. Zij moeten dan hun plan nader toelichten en vragen van de commissie beantwoorden. Nog eens 38 regio’s hebben aanvullende vragen gekregen. Het gaat dan om extra toelichting/uitleg bij de ingediende plannen. Alle aanvragen krijgen vóór 1 juli bericht of hun plan goedgekeurd is of nog niet.