We hebben bij de vooraanmelding samenwerkingsovereenkomsten meegestuurd, moeten we die opnieuw insturen bij de subsidieaanvraag?

De samenwerkingsovereenkomst die meegestuurd wordt met de subsidieaanvraag moet een actueel overzicht zijn van alle aangesloten partners. Bij de vooraanmelding is een intentieverklaring gevoegd waarbij de partners de intentie hebben uitgesproken om te gaan samenwerken. Dit is dus iets anders!
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst committeren de partners zich aan het plan (en begroting) en worden de afspraken voor de komende vier jaar definitief vastgelegd.