Voor de subsidie techniekonderwijs vmbo is een school onder de loep genomen door de Belastingdienst. De accountant van de school vraagt ons het volgende: de activiteiten waar ‘onderwijs gegeven wordt’ zijn vrijgesteld van BTW. Maar zijn alle additionele activiteiten waar onderwijs ontwikkeld wordt, of alle activiteiten waar iemand niet voor de klas staat en wel bezig is met onderwijs vrijgesteld van BTW? Het betreft activiteiten die niet door derden maar door de school zelf worden uitgevoerd.

Het wettelijk geregeld onderwijs is vrijgesteld van BTW. Ook activiteiten die onmisbaar zijn voor het geven van dat onderwijs zijn vrijgesteld. Dus ook activiteiten waarin goed onderwijs wordt ontwikkeld (het ontwikkelen van keuzevakken, lessen voorbereiden, stage lopen etc.).  Er zijn enige uitzonderingen bijvoorbeeld diensten die ook door derden kunnen worden geleverd, denk aan salarisadministratie, tenzij die aan een andere onderwijsinstelling wordt geleverd ten behoeve van een gemeenschappelijke groep leerlingen. Zie daarvoor ook de website van de Belastingdienst en de overheid. Activiteiten in kader van Sterk Techniekonderwijs moeten gericht zijn op de verbetering van de dekking en de kwaliteit van het techniekonderwijs, zijn daarmee onmisbaar voor het geven van het onderwijs. Een uitsluitend antwoord kan alleen een belastinginspecteur geven. Dus bij twijfel, beter nu al contact opnemen.