Moet ik bij mijn plan een ondertekende verklaring van de MR voegen?

Nee, dat hoeft niet. De MR heeft in dit soort zaken adviesrecht. Deze verplichting komt voort uit de wet op de Medezeggenschap. Indien u uw MR niet om advies vraagt, kan zij zich beroepen op het adviesrecht en kan het vertraging opleveren voor de aanvraag. Het gevolg kan zijn dat u daardoor de deadline niet haalt. Om die reden wijzen we u hierop.