Verdiepingsbijeenkomst subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs

Verdiepingsbijeenkomst subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs

Datum: 10 december 2018
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Locatie: La Vie Meeting Center Utrecht, St Jacobsstraat 61, 3511 BP Utrecht
Doelgroep: Deze bijeenkomst is bedoeld voor contactpersonen/projectleiders die zich met het plan- en schrijfproces bezighouden en/of bestuurders, school- en afdelingsleiders van de penvoerende partij. De betreffende contactpersonen zijn uitgenodigd via een e-mail. Er zijn in totaal 100 plekken beschikbaar, dus er wordt een maximum van twee personen per regio aangehouden.

De regionale planvorming voor Sterk Techniekonderwijs is in volle gang. Om aanspraak te maken op de aanvullende bekostiging voor de periode 2020-2023 moeten vmbo-scholen met een techn(olog)isch aanbod gezamenlijk met andere vmbo scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en andere partners hun regionale plan vóór 1 april 2019 indienen. Verplichte onderdelen van de aanvraag zijn een regiovisie, een activiteitenplan, een begroting en een samenwerkingsovereenkomst. Sinds kort zijn voor al deze onderdelen formats beschikbaar.

Omdat er een grote behoefte is aan informatie en uitwisseling organiseren we op 10 december 2018 een landelijke bijeenkomst om de contactpersonen van de penvoerende partijen verder te informeren over de regeling en de formats.

Programma

12.00 uur Netwerklunch / Ontmoetingsplein
13.00 uur Plenaire start door ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs & DUS-I
13.35 uur Aan de slag – ronde 1
1. Verdieping format Plan van aanpak of
2. Verdieping format Regiovisie
14.25 uur Pauze
14.40 uur Aan de slag – ronde 2
1. Verdieping format Plan van aanpak of
2. Verdieping format Regiovisie
15.35 uur Aan de slag – ronde 3
Begroting en Samenwerkingsovereenkomst
16.05 uur Borrel op ontmoetingsplein (met DUS-I en STO)
17.00 uur Einde