Sterk Techniekonderwijs LIVE: Webinar ‘Omgaan met krimp in de techniek’

Webinar ‘Omgaan met krimp in de techniek’

Datum: woensdag 30 juni 2021 
Tijd: 15.00 uur

Iedere laatste woensdag van de maand organiseren we een webinar over een actueel thema binnen Sterk Techniekonderwijs. In vrijwel alle regio’s krimpt het aantal leerlingen de komende jaren. Hoe kun je als Sterk Techniekonderwijsregio de samenwerking benutten om bij kleinere leerlingenaantallen toch een aantrekkelijk techniekprogramma te kunnen aanbieden?