Sessie scholingsmogelijkheden onbevoegde docenten in het VMBO

Opleiding op maat voor ‘hybride/onbevoegde docent’ in het vmbo

Datum: 14 mei 2019, 15:00-17:00 uur
Locatie: Hogeschool Windesheim te Zwolle, Campus 2-6

Er is veel behoefte aan mensen die naast een baan als ondernemer of in het bedrijfsleven ook een aantal uren per week voor de klas willen staan. Een meerjarige opleiding schrikt hen echter af. Op 4 maart heeft Windesheim minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mogen ontvangen en is met haar in gesprek gegaan over deze kwestie. Hogeschool Windesheim wil experimenteren met opleidingstrajecten op maat voor onbevoegde en hybride docenten binnen het vmbo. Tijdens deze dialoog is aan de minister experimenteerruimte gevraagd om beroepsexperts een dag of dagdeel onbevoegd in het onderwijs te laten werken zonder dat zij direct een meerjarige opleiding moeten volgen. ‘Geef mensen tijd en ruimte om te ontdekken of het onderwijs iets voor ze is’ sprak Windesheims collegevoorzitter Henk Hagoort uit richting de minister. ‘Reken scholen minder hard af op de balans tussen bevoegde en onbevoegde leraren’. De minister gaf aan open te staan voor input, mits Windesheim en partners met een gedragen plan komen. Hier hebben we uw hulp voor nodig! Wilt u meedenken over een plan rondom een pilot voor scholingsmogelijkheden voor onbevoegde docenten in het vmbo? Dan bent u welkom op dinsdag 14 mei om 15.00 uur.

Doel

Ontwerp van een scholingstraject met vakdidactische en pedagogische inhoud, gericht op onbevoegde docenten binnen het vmbo. Vervolgens in samenwerking met onze vmbo-partners dit ontwerpvoorstel indienen bij het ministerie van OCW.

Programma:
15.00 – 15.10 Inloop
15.10 – 15.20 Welkom door Aukje Broersma, directeur beroepsonderwijs
15.20 – 16.20 Action table waarbij de voorbereidingsvragen worden besproken.
16.20 – 16.45 Samenvatten opbrengsten door Hogeschoolhoofddocent Erik Schakelaar
16.45 – 17.00 Conclusie, vervolg en afvaardiging ministerie

Vragen ter voorbereiding:
1. Welk type oplossing stellen we voor om het doel te halen? AD-traject voor senior instructeur? Of vakdidactisch en pedagogisch voor vmbo? Of…..
2. Hoe ziet dit traject er globaal uit? Wat is de beoogde kwaliteit?
3. Welk civiel effect beogen we daarmee?
4. Wat is ons concrete voorstel aan de minister?

Aanmelden

Indien u niet kunt komen maar wel achter dit initiatief staat, dan vragen wij u om ons middels een mail met naam en handtekening te ondersteunen. Indien u geen voorstander bent van dit initiatief dan kunt u dit uiteraard ook laten weten. Uw mail en inschrijving kan verstuurd worden naar es.kuperus@windesheim.nl. Graag even aangeven met hoeveel personen u komt.