Landelijke platformdag Platform PIE: ExPIErience 2019

Datum: 19 september 2019
Locatie: Vechtdal College, Hardenberg
Thema: een insPIErerend vak!

De derde donderdag van september is voortaan exPIErience-dag: de studiedag voor het profiel PIE. Na een centraal ontvangst en een plenaire presentatie, is er de mogelijkheid om de bedrijven en opleidingsorganisaties te bezoeken die als exposant aanwezig zullen zijn. Dat is ook mogelijk tussen de twee workshoprondes in. Ten slotte kunt u netwerken aan de insPIEratietafels, waarna er voor een informele afsluiting gezorgd wordt.

Aan de specifieke inhoud van de workshops en insPIEratietafels wordt gewerkt: heeft u nog ideeën, expertise en/of contactpersonen die van betekenis kunnen zijn? Meld het aan onze landelijk coördinator Eric Raanhuis via coordinator@platform-pie.nl. Uw inbreng wordt gewaardeerd.