Inhoudelijke themabijeenkomst Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs inhoudelijke themabijeenkomst

Datum: 14 februari 2019
Locatie: BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25, 2908 MB Capelle aan den IJssel
Organisatie: Ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs

De volgende thema’s komen in ieder geval aan bod: het organiseren van de uitvoering van het techniekonderwijs (o.a. borgen van inbreng van het bedrijfsleven en omgaan met docententekort). En ook beeldvorming techniekonderwijs om meer jongeren enthousiast te maken voor techniek, het technologisch vormgeven van andere profielen en TL, manieren om door innovatie en samenwerking in de keten een duurzaam techniekaanbod vorm te geven, waarmee ingespeeld kan worden op dalende leerlingaantallen.

Voor wie & wanneer?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor contactpersonen/projectleiders die zich met de planvorming- en het schrijfproces bezighouden en/of bestuurders, school- en afdelingsleiders.
We nodigen bovengenoemde personen uit om maximaal 2-3 personen mee te nemen: denk hierbij aan docenten, decanen, rectoren, (HR-)medewerkers of controllers die straks met de uitvoering van het plan aan de slag gaan. Iedere deelnemer moet zich afzonderlijk vooraf aanmelden.

Programma 

09.00 uur: Inloop & Ontmoetingsplein1
10.00 uur: Workshopronde 1: Anders organiseren Techniekonderwijs2
11.00 uur: (wissel)pauze
11.15 uur: Workshopronde 2: Beeldvorming Techniekonderwijs3
12.15  uur: Lunch
13.00 uur: Workshopronde 3: Technologisch vormgeven andere profielen4
14.00 uur: (wissel)pauze
14.15 uur: Workshopronde 4: Inspiratiesessie Duurzaam en dekkend techniekaanbod5
15.15 uur: Ontmoetingsplein
16.15 uur: Einde

1 Ontmoetingsplein
Op het ontmoetingsplein kunt u op basis van uw plan gerichte vragen stellen aan het ondersteuningsteam van Sterk Techniekonderwijs, de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast kunt u met andere regio’s sparren over de invullingen van de plannen en uitdagingen en oplossingen uitwisselen.

2 Workshop: Anders organiseren Techniekonderwijs
Ook het technisch vmbo heeft te maken met een (dreigend) lerarentekort. Hoe kan je het onderwijs anders organiseren, zonder dat dit ten kosten gaat van de onderwijskwaliteit of leidt tot een hogere werkdruk? Voion (arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs) heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar anders organiseren in het voortgezet onderwijs. Vanuit dit onderzoek en eerdere onderzoeken (bijvoorbeeld in het po) kijken wij tijdens de sessie naar de overeenkomsten, succesfactoren en valkuilen m.b.t. anders organiseren. Vanuit het onderzoek maken wij ook de vertaalslag naar de ruimte in de wet onderwijstijd, gericht op techniekonderwijs.
Door: Jo Scheeren, senior onderzoeker onderwijs  en Robert Hommen, senior adviseur onderwijs

3 Workshop: Beeldvorming Techniekonderwijs
Wat bedoelen we met beeldvorming en waarom is dit van belang als we het over Sterk Techniekonderwijs hebben? Hoe kijken jongeren tegen technische studies aan, wat beweegt hen om voor een technische studie te kiezen en hoe communiceer je dit?

4 Workshop: Technologisch vormgeven andere profielen
Door middel van Sterk Techniekonderwijs wordt bijgedragen aan een duurzaam regionaal passend opleidingsaanbod. De focus daarbij ligt op de technische profielen, maar ook in andere profielen en de theoretische leerweg kunnen techniek en technologie een belangrijke rol spelen. Deelnemers worden uitgedaagd om voor de eigen regio stil te staan bij de mogelijkheden en kansen die er liggen voor het technologisch inrichten van niet-technische profielen en de theoretische leerweg, bijvoorbeeld om bredere profielen en cross-overs te kunnen vormgeven.

5 Inspiratiesessie: Duurzaam en dekkend techniekaanbod
Een duurzaam en dekkend techniekaanbod vormgeven ondanks dalende leerlingenaantallen? – Het kan dus wel! We behandelen in deze sessie goede voorbeelden die laten zien dat door innovatie en samenwerking in de keten ingespeeld kan worden op dalende leerlingenaantallen en andere regionale uitdagingen.

U kunt zich inschrijven door middel van onderstaande aanmeldlink. Het is ook mogelijk om een dagdeel van de bijeenkomst aanwezig te zijn (u kunt uw voorkeur hiervoor opgeven in het aanmeldformulier).

Aanmeldformulier Inhoudelijke themabijeenkomst