Digitaal STO info-uurtje

Informatie-uitwisseling over STO

Wilt u:

  • meer weten of een vraag stellen over Sterk Techniekonderwijs (STO), bijscholingen en bevoegdheden?
  • ervaringen uitwisselen met collega’s in het land?
  • in contact komen met STO-professionals?
  • zoeken naar mogelijkheden om vanuit uw technische profiel ook iets te kunnen betekenen voor techniekverwante scholen, bijvoorbeeld TL, D&P en Groen?

Sommige vragen zijn situatie gebonden, maar altijd informatief voor anderen. Vandaar dat de 3 technische vmbo-platforms op verzoek van Sterk Techniekonderwijs de krachten hebben gebundeld om de informatie-uitwisseling over STO te versterken.

Wekelijks vindt er een digitaal STO informatie-uur plaats: elke donderdag, 8.45 tot 9.45 uur. Het spreekuur wordt geleid door een van de STO-professionals, die ook betrokken zijn bij de
technische platforms PIE: Adriaan de Graaff, M&T: Lenie van Lieverloo, BWI: Leen Prins.

Voor wie?

  • Docenten, coördinatoren en teamleiders van vmbo-scholen. Om deel te nemen aan het informatie-uitwisseling, hoeft de school niet per se lid te zijn van een van de platforms.
  • Bedrijven en organisaties die te maken hebben met techniekonderwijs.

Aanmelden

U meldt zich aan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@platform-pie.nl.
Geef daarbij aan:

  • wat uw achtergrond is (PIE, M&T, BWI, D&P, Groen, TL, mbo-opleiding, bedrijf);
  • of u zich aanmeldt voor het eerstvolgende spreekuur of op een andere donderdagochtend;
  • eventuele vragen die u wilt stellen, of personen die u wilt spreken.

Het secretariaat zorgt voor een bevestiging van uw aanmelding, inclusief de link naar het STO informatie-uur.