Bètatechniekdag 2019

Bètatechniekdag

Datum: 28 maart 2019, 9:00-17:00
Locatie: Bouw & Infra Park, Harderwijk

Betrokken bij natuur- en scheikunde, biologie of techniek in de onderbouw van havo/vwo of in het vmbo? Op 28 maart vindt de eendaagse conferentie Bètatechniekdag  plaats. Tijdens deze dag zal volop informatie beschikbaar zijn voor bètadocenten en toa’s in het voortgezet onderwijs. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Het thema van 2019: stilstaan bij beweging
Het thema komt op een inspirerende manier aan bod in de openingslezing van Theo Jansen over zijn wonderbaarlijke strandbeesten, gemaakt van pvc-buizen. Ook de vele workshops waaruit gekozen kan worden staan in het teken van ‘stilstaan bij beweging’. Zo zijn er manieren om bewegingen te onderzoeken en te ontwerpen, nieuwe leerlingactiviteiten om in de klas toe te passen, manieren om de leerlingen in beweging te krijgen binnen en buiten het leslokaal, en wordt er informatie gedeeld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bèta- en techniekonderwijs. Naast lezingen en een keuzeprogramma met workshops is er een randprogramma met een informatiemarkt en demonstraties.